Nawigacja

Badania opinii społecznej

Badanie przestępczości gospodarczej w Polsce 2016

Przestępczość gospodarcza w Polsce w dalszym ciągu utrzymuje się na wysokim poziomie. W ciągu ostatnich 2 lat ofiarą nadużyć padło 36% polskich firm, a 20% nadużyć popełnionych zostało przez przedstawicieli kadry kierowniczej – to jedne z wniosków wynikających z najnowszego badania przestępczości gospodarczej przeprowadzonego przez firmę doradczą PwC.

Na podstawie wniosków wynikających z badania, wyłonionych zostało 5 faktów nt. przestępczości gospodarczej w Polsce:

Przestępczość gospodarcza w Polsce w dalszym ciągu stanowi poważny problem

W ciągu ostatnich 24 miesięcy ofiarą nadużyć padło 36% polskich firm. Według autorów raportu, deklarowany  spadek zidentyfikowanych nadużyć (w 2014 r. – 46%) może wynikać z malejącej roli przypadku w wykrywaniu nadużyć. Aktualnie zaobserwowano natomiast wzrost znaczenia takich narzędzi, jak analiza danych, zarządzanie ryzykiem nadużyć, bezpieczeństwo IT i fizyczne oraz audyt wewnętrzny.

 

Kategorie popełnianych przestępstw gospodarczych od lat pozostają niezmienione

Najczęściej wskazywanym nadużyciem w Polsce pozostaje sprzeniewierzenie aktywów (62%), następnie cyberprzestępczość (32%) i nadużycia w obszarze zakupowym (29%). Jak wynika z badania kategorie popełnianych przestępstw gospodarczych od lat pozostają niezmienione. Wahaniom ulegają jedynie wskaźniki częstotliwości.

 

Jednymi z bardziej dotkliwych konsekwencji nieskutecznych rozwiązań przeciwdziałania nadużyciom są straty finansowe

W wyniku popełnionych nadużyć co trzecia polska firma straciła do 200 tys. złotych, a co piąta od 400 tys. do 4 mln złotych. Jednak aż 9% badanych firm nie było w stanie oszacować strat spowodowanych nadużyciami.

 

Za coraz większe zagrożenie w polskich firmach postrzegane są cyberprzestępstwa

W ostatnim czasie polskie przedsiębiorstwa padały ofiarą cyberprzestępczości znacznie częściej (32%) niż firmy z Europy Środkowo-Wschodniej (22%).

Pomimo że ryzyko cyberzagrożeń jest coraz bardziej dostrzegane (w 2009 – 30%, w 2016 – już 61%), na przestrzeni ostatnich 2 lat ofiarami ataków cybernetycznych stało się 38% polskich przedsiębiorstw.

 

Polskie firmy nieefektywnie korzystają z potencjału etycznej kultury organizacyjnej

Jak pokazują wyniki badania, program etyki lub zgodności formalnie funkcjonuje w 80% przedsiębiorstw, jednak jedynie w niespełna połowie z nich prowadzone są regularne szkolenia z zakresu etyki.

Odpowiedzialność za wdrożenie i nadzór nad realizacją programu etycznego lub compliance najczęściej przypisywana jest szefom działów compliance (41%), dyrektorom HR (20%) i radcom prawnym w firmie (11%).

Badanie przestępczości gospodarczej PwC (PwC Global Economic Crime Survey) jest badaniem przeprowadzanym co dwa lata, na podstawie kwestionariusza ankietowego. W najnowszej edycji badania udział wzięło 6337 respondentów ze 115 krajów.

 

Źródła: Zespół Usług Śledczych i Zarządzania Ryzykiem Nadużyć PwC Polska, Badanie Przestępczości Gospodarczej w Polsce 2016. Wyniki i kluczowe wnioski,  Warszawa, marzec 2016;

http://www.pwc.pl/pl/publikacje/2016/badanie-przestepczosci-gospodarczej-w-polsce-2016.html [dostęp: 4.03.2016]

 

Opublikowano w dniu 4.03.2016 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry