Nawigacja

Badania opinii społecznej

TNS Polska - Korupcja w naszym kraju jest powszechna

W dniach 7-12 sierpnia 2015 roku TNS Polska przeprowadziło badanie opinii publicznej poświęcone postrzeganiu zjawiska korupcji. W opinii respondentów korupcja w Polsce jest powszechna.

Powyższe zdanie wyraziło 67 procent badanych osób, z czego 23 procent było przekonanych o bardzo częstym występowaniu korupcji, zaś 44 procent o raczej częstym. Jak jednak zaznacza TNS Polska, pomimo negatywnej oceny skali korupcji u dwóch trzecich respondentów, na przestrzeni ostatnich lat percepcja tego zjawiska ulega poprawie. W analogicznym badaniu z 2007 roku 43 procent uznało bowiem to zjawisko za bardzo częste, a 41 procent za raczej częste. Ponadto 22 procent ankietowanych uznało korupcję rzadkie lub bardzo rzadkie zjawisko, podczas gdy w 2007 roku odsetek ten wynosił jedynie 6 procent.

Na podstawie wyników badania można opracować ranking zawodów, które w powszechnej opinii są najbardziej skorumpowane.

 

Zawód

Odsetek osób przekonanych o powszechności korupcji w zawodzie

lekarz

65 proc.

sędzia sportowy

59 proc.

poseł

56 proc.

policjant

55 proc.

 

 

Na kolejnych miejscach uplasowali się urzędnicy samorządowi, urzędnicy urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich i powiatowych. W porównaniu z poprzednimi edycjami badania struktura rankingu nie uległa znaczącym zmianom, jednakże respondenci mniej kategoryczni są, co do korupcji wśród zawodów plasujących się na czele zestawienia.

Za łapówkę można w Polsce zdaniem ankietowanych załatwić następujące sprawy:

 

Typ sprawy, którą można załatwić za łapówkę

Odsetek respondentów

przyjęcie do pracy

51 proc.

korzystna decyzja w urzędzie gminy

49 proc.

przychylność gazet

47 proc.

korzystna decyzja w wysokim urzędzie państwowym

41 proc.

korzystny wyrok sądu

36 proc.

korzystny zapis w ustawie

35 proc.

unieważnienie ślubu kościelnego

30 proc.

 

Pozytywnym akcentem wynikającym z przeprowadzonego badania jest, iż 83 procent respondentów oświadczyło, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy ktoś z ich rodziny lub znajomych musiał dać łapówkę, aby załatwić jakąś sprawę. Ponadto z badania na badanie spada odsetek osób, których rodzina lub znajomi doświadczyły sytuacji korupcyjnej. Podczas, gdy w 2005 roku było to 29 procent, w 2007 roku - 20 procent, to w 2015 roku było to tylko 11 procent.

W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 1024 mieszkańców Polski.

 

Opublikowano w dniu 18.09.2015 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry