Nawigacja

Badania opinii społecznej

14. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych EY

Firma doradcza EY opublikowała kolejną edycję raportu poświęconego nadużyciom gospodarczym w przedsiębiorstwach na świecie – 14. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych. Firmowe nadużycia – indywidualne konsekwencje.

Kluczowe wnioski płynące z raportu dla Polski wskazują, że korupcja w naszym kraju to nadal poważny problem. Pogląd o powszechności tego zjawiska w polskim biznesie podziela co trzeci respondent. Jak wynika z raportu, to mniej niż w innych krajach naszego regionu (46%), ale wciąż o wiele więcej niż w krajach rozwiniętych (21%).

Jedynie 12% badanych  reprezentujących polskie firmy uważa walkę regulatorów i organów ścigania z korupcją za skuteczną, a 34% jest zdania, że korupcja jest szeroko rozpowszechniona w biznesie. 9 na 10 polskich firm zdaje sobie sprawę z wagi identyfikacji beneficjentów rzeczywistych, czyli faktycznych właścicieli podmiotów, z którymi współpracują, co wskazuje na wzrost znaczenia przejrzystości.

Według wskazań ankietowanych jednymi z czynników powstrzymujących przed zgłaszaniem nadużyć jest lojalność wobec pracodawcy (20%) i lojalność wobec współpracowników (18%).

Zdaniem Mariusza Witalisa – Partnera w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY, niższe dane dla Polski w zakresie prezentowania poglądu o powszechności występowania korupcji nie oznaczają mniejszej skali zjawiska. Są raczej rezultatem ciągle obecnego kulturowego przyzwolenia i jednocześnie braku piętnowania działań wątpliwych etycznie.

Raport oparto na rozmowach przeprowadzonych z grupą 2825 menedżerów reprezentujących największe firmy z 62 państw oraz regionów. W Polsce przeprowadzono 50 rozmów. Badanie odbyło się pomiędzy październikiem 2015 roku a styczniem 2016 roku.

Więcej informacji nt. wyników badania dostępnych jest na stronie EY, pod adresem www.ey.com.

Źródło: www.ey.com

 

Opublikowano w dniu 20.04.2016 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry