Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Propozycja reform antykorupcyjnych dla Parlamentu Europejskiego

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola zaproponowała serię szeroko zakrojonych reform antykorupcyjnych, które mają pomóc instytucji "odzyskać zaufanie europejskich obywateli" w obliczu skandalu korupcyjnego. Czternaście propozycji maltańskiego europosła, z którymi zapoznała się agencja Belga News, ma wprowadzić bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące praktyk lobbingowych byłych posłów oraz zmusić zasiadających w Parlamencie Europejskim do większej przejrzystości w kwestii potencjalnych konfliktów interesów.

Zgodnie z nowymi przepisami wszyscy posłowie i ich asystenci będą zobowiązani do publicznego ujawniania spotkań z lobbystami lub grupami prowadzącymi kampanie, podczas których omawiane są bieżące prace legislacyjne.

Ponadto posłowie, którzy po zakończeniu kadencji będą chcieli otrzymywać dochód parlamentarny ("dodatek przejściowy"), będą mieli zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności lobbingowej, a wszyscy byli posłowie będą mieli zakaz uzyskania stałego identyfikatora wstępu do pomieszczeń Parlamentu Europejskiego.

Zakazane zostaną "grupy przyjaźni" - nieoficjalne organy parlamentarne, które omawiają politykę Unii Europejskiej z państwami niebędącymi członkami Unii i które są często bezpośrednio finansowane przez rządy zagraniczne.

Jednym ze środków, który ma potrwać znacznie dłużej, jest ustanowienie niezależnego organu ds. etyki, którego zadaniem będzie badanie ewentualnych przypadków korupcji we wszystkich instytucjach Unii Europejskiej.

 

Więcej informacji na stronie internetowej The Brussels Time.

  • EP str
do góry