Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Międzynarodowa operacja Joint Action Days

Frontex koordynował międzynarodową operację przeciwko przemytowi papierosów, fałszowaniu dokumentów, przemytowi migrantów i przemytowi broni palnej na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej.

Operacja, znana jako Joint Action Days (JAD) Finestra 2, była współkierowana przez władze Rumunii i Mołdawii zrealizowana została w grudniu 2022 roku. Zaangażowane były również inne organizacje, w tym EUROPOL, Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych Unii Europejskiej (OLAF), Centrum Egzekwowania Prawa Europy Południowo-Wschodniej (SELEC) i INTERPOL. W Kiszyniowie w Mołdawii powstało centrum współpracy z funkcjonariuszami z krajów uczestniczących w projekcie.

W wyniku operacji organy ścigania przechwyciły 2,3 mln sztuk papierosów, ponad 3 tony surowca tytoniowego, 15 fałszywych dokumentów. Ponadto zidentyfikowano 40 przemytników oraz zatrzymano 2 osoby poszukiwane przez INTERPOL. Funkcjonariusze odzyskali również nielegalną broń palną, materiały pirotechniczne, podrobione towary, produkty anaboliczne, narkotyki oraz szereg skradzionych pojazdów.

Akcja została zorganizowana w ramach EMPACT, czyli Europejskiej Multidyscyplinarnej Platformy Przeciwko Zagrożeniom Kryminalnym, która zajmuje się najważniejszymi zagrożeniami związanymi z przestępczością zorganizowaną i poważną przestępczością międzynarodową mającą wpływ na Unię Europejską. EMPACT umacnia współpracę wywiadowczą, strategiczną i operacyjną między organami krajowymi, instytucjami i organami Unii Europejskiej oraz partnerami międzynarodowymi. EMPACT działa w cyklach czteroletnich, skupiając się na wspólnych priorytetach Unii Euopejskiej w zakresie przestępczości.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Frontexu.

  • Frontex
do góry