Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Raport OECD - Konwencja Antykorupcyjna w Hiszpanii

Od czasu wejścia w życie konwencji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) o zwalczaniu przekupstwa ponad 20 lat temu, Hiszpania zdołała skazać tylko dwie osoby w jednej sprawie dotyczącej przekupstwa zagranicznego i nie skazała ani jednego podmiotu zbiorowego. Hiszpania nadal zamyka sprawy przedwcześnie. Prokuratorzy nie mają wystarczająco dużo czasu na prowadzenie dochodzeń i napotykają trudności w stosowaniu odpowiednich środków dochodzeniowych.

Rekomendacje Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju dla Hiszpanii:

  1. Zapewnienie, że wyspecjalizowani prokuratorzy mają wystarczającą ilość czasu, aby skutecznie prowadzić dochodzenia prokuratorskie, oraz że limit czasu dla wszczęcia dochodzenia sądowego w sprawie przekupstwa zagranicznego pozwala na skuteczne dochodzenie i ściganie przestępstwa.
  2. Dostosowanie przepisów dotyczących przedawnienia w przypadku prowadzenia sprawy o łapownictwo zagraniczne przeciwko osobom prawnym do przepisów mających zastosowanie do osób fizycznych.
  3. Rozważenie wprowadzenia systemu pozasądowego rozstrzygania spraw dotyczących łapownictwa zagranicznego, który będzie zgodny z zasadami należytego procesu, przejrzystości i odpowiedzialności.

Więcej informacji na temat monitoringu wdrażania Konwencji Antykorupcyjnej przez Hiszpanię znajduje się na stronie inetrnetowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

  • OECD
do góry