Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Raport OECD - Konwencja Antykorupcyjna w Polsce

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała raport z monitoringu 4 fazy wdrażania Konwencji Antykorupcyjnej przez Polskę. W dokumencie zwrócono uwagę na pozytywne aspekty działalności antykorupcyjnej w Polsce:

  • Centralne Biuro Antykorupcyjne jest aktywną i rozpoznawalną instytucją w obszarze walki z korupcją. W przyszłości instytucja może odegrać ważną rolę w zwalczaniu przekupstwa zagranicznego, jeżeli realizowane zadania zostaną rozszerzone.
  • Generalny Inspektor Informacji Finansowej, jednostka wywiadu finansowego, utrzymuje dobre stosunki robocze ze swoimi interesariuszami.
  • Zmiana legislacyjna zmniejszyła liczbę wyroków pozbawienia wolności, które mogą być zawieszone. W sprawach dotyczących łapownictwa zagranicznego możliwe jest zastosowanie rozwiązań pozasądowych. Ramy dotyczące wykluczania z zamówień publicznych jako sankcji za łapówkarstwo zagraniczne są w dużej mierze dobrze opracowane. Przedawnienie w stosunku do osób fizycznych w celu prowadzenia dochodzenia i ścigania przekupstwa zagranicznego wydaje się odpowiednie.
  • Centralny Rejestr Rzeczywistych Beneficjentów jest wykorzystywany, zarówno przez władze rządowe, jak i sektor prywatny.

Grupa Robocza Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zaleca między innymi:

  • zmianę ustawodawstwa w zakresie korupcji w celu zapewnienia, iż przepis o bezkarności nie ma zastosowania do przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych,
  • bardziej zdecydowane egzekwowanie prawa wobec zagranicznych funkcjonariuszy publicznych,
  • zapewnienie wszystkim sędziom, prokuratorom i organom ścigania szkoleń w zakresie przestępczości funkcjonariuszy zagranicznych.

Szczegółowe dane na temat wdrażania Konwencji Antykorupcyjnej przez Polskę dostępne są na stronie internetowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

  • OECD t
do góry