Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Zwalczanie korupcji w infrastrukturze

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju przygotowała opracowanie, które koncentruje się na wykorzystaniu wielostronnych, pozasądowych mechanizmów rozpatrywania skarg.

W dokumencie podkreślono trzy mechanizmy:

  1. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Odpowiedzialnego Prowadzenia Biznesu.
  2. Mechanizm Sprawozdawczy Wysokiego Szczebla.
  3. Pakty Integralności.

Mechanizmy w różnym stopniu przystosowane są do wczesnego wykrywania, zapobiegania i zgłaszania korupcji i innych nieprawidłowych praktyk.

Cały dokument "Catalysing collective action to combat corruption in infrastructure" dostępny jest na stronie internertowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

 

  • OECD t
do góry