Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

G20 plan działania na lata 2022-2024

W latach 2022-2024 grupa G20 Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości wyróżniła trzy nadrzędne cele:

  1. Promowanie wdrażania istniejących zobowiązań G20 i zobowiązań traktatowych w celu zwiększenia znaczenia międzynarodowego programu antykorupcyjnego.
  2. Rozbudowanie istniejących zobowiązań antykorupcyjnych G20 poprzez opracowanie dalszych ukierunkowanych działań w tematach, w których  Grupa Robocza G20 (ACWG) może wnieść wartość poprzez szeroko zakrojone konsultacje społeczne i wspólny wkład, a także zwiększyć wpływ pracy G20 na szerszą społeczność międzynarodową.
  3. Stawienie czoła nowym wyzwaniom związanym z korupcją, zdefiniowanym  przez społeczność międzynarodową, oraz promowanie działania mającego na celu zapobieganie i przeciwdziałanie korupcji w powiązanych obszarach.

Szczegółowy Antykorupcyjny Plan Działania na lata 2022-2024 znaduje się na stronie internetowej Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości.

  • UNODC
do góry