Nawigacja

2014-2019 Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji

Uchwała RM ws. „Rządowego programu przeciwdziałania korupcji na lata 2014-2019”

W dniu 1 kwietnia 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie „Rządowego programu przeciwdziałania korupcji na lata 2014-2019”, przedłożoną przez ministra spraw wewnętrznych.

Uchwała została opublikowana w Monitorze Polskim w dniu 28 kwietnia 2014 roku, pod poz. 299.

Program stanowi główny element koordynujący krajową politykę antykorupcyjną. Został przygotowany z uwzględnieniem doświadczeń zdobytych podczas realizacji w latach 2002–2009 rządowej Strategii Antykorupcyjnej oraz wniosków odnoszących się do przyczyn i skutków występowania korupcji w Polsce.

Podstawowym celem Programu jest zmniejszenie poziomu korupcji w Polsce, poprzez wzmocnienie prewencji i edukacji zarówno w społeczeństwie, jak i w administracji publicznej, oraz skuteczniejsze zwalczanie przestępczości korupcyjnej.

W dokumencie określono cele szczegółowe, zadania oraz działania zarówno dla wyznaczonych realizatorów wiodących, jak i współpracujących w ich wykonywaniu. Określono również mechanizm wdrażania i ewaluacji Programu.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu.

 

Treść aktu prawnego pochodzi z bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych - ISAP

do góry