Nawigacja

na świecie

KANADA - Unité permanente anticorruption

W Kanadzie na szczeblu centralnym braknie jednej wyodrębnionej instytucji do walki z korupcją. Jednakże, jako że jest to państwo federalne i poszczególne prowincje cieszą się szeroką niezależnością, władze Quebecu zdecydowały się powołać wyspecjalizowaną jednostkę antykorupcyjną.

Unité permanente anticorruption (UPAC), czyli Stała Jednostka Antykorupcyjna została utworzona decyzją prowincjonalnego rządu w lutym 2011 roku. Zamysłem, który przyświecał jej ustanowieniu była lepsza koordynacja wszelkich działań prewencyjnych i represyjnych w walce z korupcją w sektorze publicznym.

Zajmuje się ona również przyjmowaniem doniesień o nadużyciach i zaniedbaniach w administracji Quebecu oraz ich analizą tak, by umożliwić odpowiednie działania naprawcze. Zgodnie z miejscową ustawą antykorupcyjną, do nadużyć lub zaniedbań zalicza się łapownictwo, nadużycie stanowiska, zmowę, powoływanie się na wpływy, sprzeniewierzenie środków lub majątku publicznego, bądź nakłanianie do powyższego. Do kompetencji UPAC należy ponadto kierowanie lub nadzór nad działaniami śledczymi i kontrolnymi podejmowanymi przez inne podmioty na polecenie władz prowincji.

Pracami jednostki kieruje Komisarz ds. Antykorupcji. Ma on ustawowo zagwarantowaną niezależność od rządu prowincji oraz immunitet, a nominowany jest przez rząd na 5-letnią kadencję.

Struktura osobowa UPAC została określona na poziomie 189 osób. Siedziba jednostki mieści się w największym mieście prowincji, Montrealu.

Unité permanente anticorruption

 

 

do góry