Nawigacja

na świecie

JEMEN – Najwyższy Urząd ds. Zwalczania Korupcji

W Jemenie instytucja dedykowana walce z korupcją funkcjonuje od lipca 2007 roku. Nazywa się ona Najwyższy Urząd ds. Zwalczania Korupcji (znana także pod akronimem SNACC pochodzącym od jej nazwy w języku angielskim, Supreme National Authority for Combating Corruption) i ustanowiona została na mocy Ustawy Antykorupcyjnej nr 39 z grudnia 2006 roku.

Jest to centralny urząd państwa, wyposażony w szerokie gwarancje niezależności od wpływów politycznych, tj. autonomię administracyjną (nie jest podporządkowany żadnemu innemu organowi) oraz finansową (posiada własny budżet). Podkreśla to również ustawowy zapis, że wszelka obstrukcja jego działalności ze strony jakiejkolwiek osoby lub instytucji jest przestępstwem. Jedynie raz na kwartał Urząd zobowiązany jest przedkładać prezydentowi i parlamentowi sprawozdanie ze swojej działalności.

Wzorując się na rozwiązaniach rodem z Hongkongu, SNACC wyposażono w kompetencje zarówno z zakresu zwalczania korupcji, jej zapobiegania, jak i edukacji antykorupcyjnej.

  • Zwalczanie obejmuje działalność operacyjno-rozpoznawczą oraz dochodzeniowo-śledczą, w oparciu o doniesienia z zewnątrz i ustalenia własne, analizę deklaracji majątkowych osób zobowiązanych do ich składania oraz umów zawieranych przez państwowe instytucje.
  • Działalność prewencyjna realizowana jest z jednej strony poprzez analizę efektywności obowiązujących przepisów antykorupcyjnych i formułowanie propozycji ich zmian, a z drugiej, poprzez współpracę z innymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi.
  • Realizacja zadań edukacyjnych przejawia się w opracowaniu i wdrażaniu krajowej strategii antykorupcyjnej, promocji odpowiednich postaw i wartości oraz kampanie informacyjne w społeczeństwie.

Na czele Urzędu stoi 11-osobowa rada pod kierownictwem przewodniczącego, w skład której wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, czy sektora prywatnego. Jej zadaniem jest nadzór nad pracami instytucji. Członkowie urzędu wybierani są w drodze głosowania przez izbę niższą parlamentu z grona 30 kandydatów przedstawionych przez izbę wyższą. Ich kadencja trwa 5 lat, natomiast odwołani ze stanowiska mogą być jedynie w przypadku popełnienia przestępstwa. Bieżącym funkcjonowaniem Urzędu kieruje sekretarz generalny.

Siedziba SNACC mieści się w stolicy Jemenu, Sanie.


SNACC

 

do góry