Nawigacja

na świecie

RUMUNIA – Direcţia Generală Anticorupţie

Direcţia Generală Anticorupţie (DGA), czyli Główny Zarząd Antykorupcyjny jest jednostką organizacyjną rumuńskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, i jako taki odpowiedzialny jest za zapobieganie i zwalczanie przestępczości korupcyjnej w jego strukturach (w których skład oprócz niego wchodzi policja, straż graniczna, żandarmeria, odpowiednik Urzędu Ochrony Państwa, jednostka antyterrorystyczna, archiwa państwowe, Inspektorat Sytuacji Nadzwyczajnych oraz Specjalna Jednostka Powietrzna). Ustanowiony został na mocy ustawy z 30 maja 2005 roku.

Jako organ wyspecjalizowany do zwalczania korupcji, Zarząd powstał pod presją ze strony Unii Europejskiej. Jego głównym zadaniem jest działalność prewencyjna i zwalczanie korupcji, w którą potencjalnie uwikłani mogą być członkowie personelu ministerstwa. W tym celu prowadzone są nie tylko działania dochodzeniowo-śledcze, ale również działania wyprzedzające w postaci identyfikowania potencjalnych luk w obowiązujących przepisach, które mogą sprzyjać korupcyjnym nadużyciom.

Działania Zarządu mają również przynieść efekt w postaci podwyższenia standardów pracy i profesjonalizacji kadry ministerstwa. Dlatego też instytucja prowadzi działania promujące uczciwość zawodową i obywatelską, jak również wysokie standardy etyczne.

Ustawodawca wyposażył Zarząd w następujące kompetencje:

  • prowadzenie czynności dochodzeniowo-śledczych względem pracowników ministerstwa wobec których zachodzi uzasadnione podejrzenie uwikłania w korupcyjny proceder,
  • odbieranie i analiza obywatelskich doniesień dotyczących korupcji w szeregach ministerstwa,
  • prowadzenie czynności procesowych,
  • prowadzenie czynności analitycznych z zakresu trendów obecnych w przestępczości korupcyjnej,
  • prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania korupcji.
     

Organ kierowniczy instytucji stanowi Dyrektor Główny oraz 2 jego zastępców. Kierują oni pracą DGA. Na jej strukturę organizacyjną składają się: jednostka odpowiedzialna za działania prewencyjne, za komunikację społeczną, za współpracę międzynarodową, prawna, finanse, logistyka, kadry, jednostka analityczna oraz jednostka dochodzeniowo-śledcza.

Przy Zarządzie funkcjonuje również Komisja Strategiczna, jako ciało doradcze. Opracowuje ona również doroczny raport z efektywności działania Zarządu oraz wdrażania Strategii Antykorupcyjnej. W jej skład wchodzi 13 przedstawicieli ministerstwa (w tym jeden z policji) oraz 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Siedziba Direcţia Generală Anticorupţie mieści się w stolicy Rumunii, Bukareszcie. Poza tym instytucja posiada swoje biura terenowe w każdym z 41 okręgów państwa.


Direcţia Generală Anticorupţie

 

 

 

 

do góry