Nawigacja

na świecie

ETIOPIA - Federalna Komisja Etyki i Antykorupcji

Federalna Komisja Etyki i Antykorupcji została utworzona w 2001 r., by zwalczać korupcję wszędzie tam, gdzie są zaangażowane środki pochodzące z budżetu państwa.

Celem Komisji jest przede wszystkim:

  • dążenie do stworzenia świadomego społeczeństwa, w którym korupcja nie będzie tolerowana, poprzez promowanie postawy etycznej i edukację antykorupcyjną we współpracy z innymi odpowiednimi instytucjami;
  • przeciwdziałanie korupcji i innym nieprawidłowościom we współpracy z odpowiednimi organami;
  • ujawnianie korupcji i innych nieprawidłowości oraz prowadzenie dochodzenia i czynności procesowych w tych sprawach.

Na strukturę organizacyjną Komisji składa się 7 departamentów, 3 wydziały i 2 biura.

Departamenty i ich zadania:

  • Departament Edukacji Etycznej i Public Relations – za pomocą przeróżnych metod komunikacji podnosi świadomość społeczną na temat szkodliwości skutków korupcji, promuje odpowiednie postawy etyczne, a ponadto prezentuje opinii publicznej cele, założenia i misję Komisji;
  • Departament Zapobiegania Korupcji – w celu realizacji swojego zadania analizuje praktyki działania i procedury obowiązujące we wszystkich instytucjach publicznych i przedsiębiorstwach z udziałem państwa, a następnie w porozumieniu z zainteresowanymi stronami proponuje środki zapobiegawcze oraz nadzoruje ich wdrożenie;
  • Departament Dochodzeniowy – jest uprawniony do wszczynania dochodzenia w przypadku zaistnienia podejrzenia o korupcję lub przestępstwo bezpośrednio z korupcją związane; może to czynić także na podstawie doniesień obywateli, które rozpatruje pod względem ich zasadności; rozpatruje też przypadki złamania kodeksu etycznego obowiązującego w administracji publicznej;
  • Departament Czynności Procesowych – wszczyna czynności procesowe na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego przez Departament Dochodzeniowy; ponadto na podstawie orzeczenia sądu może spowodować zamrożenie oraz przepadek na rzecz skarbu państwa majątku pochodzącego z korupcji;
  • Departament Koordynacji Infrastruktury Etycznej – jest odpowiedzialny za koordynowanie działań podmiotów zaangażowanych w walkę z korupcją;
  • Departament Badań i Analiz – przeprowadza badania społeczne, analizuje i upowszechnia wyniki swoich ustaleń, nadzoruje prawidłowe wdrażanie ustawodawstwa antykorupcyjnego oraz formułuje propozycje jego poprawy;
  • Departament Administracji i Finansów – jest odpowiedzialny za bieżące zarządzanie infrastrukturą, kadrę i szkolenia.

Komisja posiada wydziały: prawny, planowania oraz audytu, zaś własnymi biurami dysponują przewodniczący oraz zastępca przewodniczącego Komisji.

W roku budżetowym 2009/2010 Komisja zatrudniała 299 osób, w tym specjalistów z różnych dziedzin.

Siedziba Komisji mieści się w Addis Abebie.

Federalna Komisja Etyki i Antykorupcji
 

do góry