Nawigacja

na świecie

EGIPT - Urząd Kontroli Administracji

Instytucją odpowiedzialną za wykrywanie i zwalczanie korupcji w administracji rządowej, przedsiębiorstwach należących do skarbu państwa, jak również w przedsiębiorstwach prywatnych realizujących zamówienia publiczne w Egipcie jest Urząd Kontroli Administracji (ACA).

Urząd powstał w 1964 r., kiedy to na mocy odpowiedniej ustawy oddzielił się i usamodzielnił wydział kontroli w prokuraturze. Jest to niezależny urząd podległy premierowi. W zakresie jego kompetencji znajduje się wszelkiego rodzaju działalność kontrolna (zarówno kontrola poprawności gospodarowania finansami publicznymi, jak i kontrola administracyjna) oraz podejmowanie kroków prawnokarnych w przypadku stwierdzenia nadużyć.

Urząd pełni następujące funkcje:

  • wykrywanie przypadków zaniedbań w funkcjonowaniu administracji publicznej, a także tendencji do nadużywania stanowiska oraz formułowanie propozycji działań naprawczych;
  • prowadzenie dochodzeń w przypadku podejrzeń nielegalnego wzbogacenia się przez urzędników publicznych;
  • analizowanie funkcjonowania przyjętych ustaw i aktów niższego rzędu oraz procedur działania;
  • analizowanie doniesień – medialnych oraz pochodzących od obywateli – dotyczących nieprawidłowości i nadużywania stanowiska;
  • wykrywanie przypadków sprzeniewierzania funduszy pochodzących ze środków publicznych;
  • przeprowadzanie postępowań sprawdzających wobec osób kandydujących do objęcia czołowych stanowisk urzędniczych oraz w przedsiębiorstwach skarbu państwa;
  • sporządzanie raportów przedkładanych premierowi.

Na strukturę organizacyjną Urzędu składają się 4 departamenty kontroli centralnej, 2 departamenty kontroli regionalnej oraz 4 departamenty wsparcia. Departamenty kontroli centralnej są odpowiedzialne za sprawowanie funkcji kontrolnych nad instytucjami szczebla centralnego skupionymi w Kairze i Gizie. Departamenty kontroli regionalnej wykonują kompetencje Urzędu wobec instytucji funkcjonujących na szczeblu prowincji Egiptu. Podlegają im 23 biura regionalne.

Kwatera główna Urzędu mieści się w stolicy Egiptu, Kairze.

ACA
 

do góry