Nawigacja

na świecie

International Association of Anti-Corruption Authorities

Utworzenie International Association of Anti-Corruption Authorities (Międzynarodowego Stowarzyszenia Instytucji Antykorupcyjnych) zostało zainicjowane na Konferencji Wysokiego Politycznego Szczebla w Meksyku zwołanej w grudniu 2003 roku w celu podpisania Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji. Idea została entuzjastycznie przyjęta zarówno ze strony instytucji antykorupcyjnych, jak i organizacji międzynarodowych.

Powołanie Stowarzyszenia przedstawiciele organizacji i instytucji uzgodnili podczas nieformalnych konsultacji w kwietniu 2006 roku. Pół roku później miała już miejsce pierwsza Doroczna Konferencja IAACA oraz Zgromadzenie Generalne.

Zgodnie ze swoim statutem IAACA jest niezależną, apolityczną organizacją, której celami są:

 • promowanie implementacji konwencji ONZ Przeciwko Korupcji,
 • pomoc instytucjom antykorupcyjnym na świecie w zwalczaniu korupcji,
 • wspieranie współpracy międzynarodowej w gromadzeniu dowodów, tropieniu, zajmowaniu i konfiskacie mienia pochodzącego z korupcji oraz stawianiu przed wymiarem sprawiedliwości osób za korupcję odpowiedzialnych,
 • wspieranie sprawności i skuteczności w tej współpracy,
 • promowanie mechanizmów antykorupcyjnych w sektorze państwowym i prywatnym,
 • wspieranie międzynarodowego współdziałania instytucji antykorupcyjnych,
 • ułatwianie wymiany fachowej wiedzy i doświadczeń,
 • wspieranie badań porównawczych w zakresie prawa karnego i prawa postępowania karnego i dobrych praktyk oraz pomoc instytucjom w przeprowadzanych reformach,
 • wspieranie badań porównawczych w zakresie mechanizmów prewencyjnych,
 • współpraca z innymi instytucjami w propagowaniu powyższych celów.


O członkostwo ubiegać mogą się zarówno instytucje antykorupcyjne, jak i poszczególne osoby, jeśli mogą pochwalić się uznanym dorobkiem teoretycznym lub praktycznym na polu walki z korupcją.

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Komitet Wykonawczy odpowiedzialny za zarządzanie i administrowanie w ramach IAACA. W jego skład wchodzą Prezydent, Wiceprezydenci, Sekretarz Generalny, Główny Doradca oraz przynamniej 3 zwykłych przedstawicieli reprezentujących członków Stowarzyszenia,
 2. Prezydent przewodniczy posiedzeniom Komitetu Wykonawczego oraz Zgromadzeniu Generalnemu. Wybierany jest na forum Zgromadzenia Generalnego na kadencje trwająca do zakończenia 3 kolejnego dorocznego Zgromadzenia, z możliwością reelekcji,
 3. 4 Wiceprezydentów,
 4. Sekretarz Generalny nadzorujący bieżące funkcjonowanie Stowarzyszenia,
 5. 5. Główny Doradca, na swoje stanowisko wybierany przez Komitet Wykonawczy na 6-letnią kadencję, który służy radą w kwestiach prawnych, programu pracy czy poruszanych tematów,
 6. Zgromadzenie Generalne będące organem plenarnym, posiadające najwyższą władzę, zrzeszające wszystkich członków IAACA.

Sekretariat Stowarzyszenia mieści się w Pekinie.


International Association of Anti-Corruption Authorities

do góry