Nawigacja

na świecie

State Watch jest organizacją non-profit założoną w 1991 roku. W jej ramach pracują prawnicy, wykładowcy akademiccy, dziennikarze, naukowcy i działacze społeczni z 15 krajów. State Watch zachęca do śledztw dziennikarskich, krytycznych analiz dotyczących funkcjonowania państwa, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, wolności społecznych, odpowiedzialności.

State Watch nie prowadzi działalności lobbingowej i nie jest związana z żadną partią polityczną. Jest natomiast niezależnym ciałem na rzecz rozwoju i edukacji zarządzanym przez zarejestrowaną fundację. Jej działalność jest poświęcona ochronie praw cywilnych i demokratycznych standardów w Europie. Zakres spraw, którymi zajmuje się State Watch, opiera się na pracy niewielkiej ilości pełnoetatowych pracowników, w większości zależąc od pracy wolontariuszy. Organizacja posiada niewielki roczny budżet i w całości pokrywana jest z grantów i darowizn. Podstawowe finansowanie pochodzi z Fundacji Charytatywnej Josepha Rowntree (Joseph Rowntree Charitable Trust).

Założenia

Jednym z głównych celów State Watch jest zachęcanie do publicznej debaty poprzez dostarczanie informacji, charakterystyk i analiz popartych pełną dokumentacją tak, by osoby zainteresowane, docierając do materiałów źródłowych, mogły wyrobić własne zdanie.

Od 1991 roku State Watch systematycznie monitoruje i dokumentuje rozwój polityki Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Unii Europejskiej - Justice and Home Affairs (JHA). State Watch poszukuje rozwiązań zwiększających zrozumienie tej polityki oraz inicjuje debaty na temat polityki JHA poprzez dostarczanie przystępnych informacji o sposobach podejmowania decyzji i procesie legislacyjnym.

Jednym z narzędzi służących do wypełniania tych zadań jest Europejskie Centrum Monitoringu i Dokumentacji State Watch - Statewatch European Monitoring & Documentation Centre (SEMDOC) powstałe w 1997 roku. SEMDOC posiada zbiór dokumentów Rady Europy, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego z dziedziny wymiaru sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i wolności obywatelskich.

Publikacje

Od momentu powstania Statewatch wydaje biuletyn, w którym można znaleźć informacje dotyczące wydarzeń, charakterystyk i badań w zakresie nowych założeń wprowadzanych przez rządy i instytucje Unii Europejskiej w Brukseli. Organizacja dostarcza również raporty o efektach wprowadzania poszczególnych rozwiązań na danym obszarze.

Statewatch News online - przedstawiają wydarzenia i charakterystyki, dołączając pełną dokumentację do opisów zawartych w biuletynie. Na swojej stronie Statewatch zamieszcza 18 "Obserwatoriów" traktujących o wolnościach obywatelskich czy jawności w Unii Europejskiej. Następne 4 "Obserwatoria" zanjdują się na stronie SEMDOC, która zawiera również darmową wyszukiwarkę zawierającą 26 tysięcy haseł, mających swe odniesienie w biuletynie.

Europejski Monitor Statewatch i dokumenty SEMDOC - publikowane są online od 1998 roku.


State Watch

do góry