Nawigacja

na świecie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

SŁOWACJA - Úrad boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru

Na Słowacji głównym podmiotem odpowiedzialnym za zwalczanie korupcji jest Úrad boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru (Biuro Prezydium Policji do Walki z Korupcją). Jak sama nazwa wskazuje, jest to jedna z jednostek organizacyjnych istniejących w ramach miejscowej służby policyjnej. Biuro zostało powołane na mocy nowelizacji ustawy o Policji ze stycznia 2004 r.

W spektrum zainteresowania Biura znajdują się zarówno przestępstwa korupcyjne, przestępstwa gospodarcze o znacznych rozmiarach (w przypadku których szkoda lub zysk sprawcy wynosi przynajmniej 1,75 miliona euro), jak również przestępstwa na szkodę interesów ekonomicznych Unii Europejskiej. Biuro prowadzi sprawy na podstawie złożonych do niego doniesień, przekazanych mu przez inne podmioty, jak również zainicjowanych dzięki własnej działalności operacyjnej i analitycznej. W tym celu jest uprawnione do gromadzenia, przetwarzania i analizy informacji na potrzeby działalności dochodzeniowo-śledczej oraz wykrywczej.

Kompetencjom jednostki podlega działalność parlamentarzystów, członków rządu, dyrektorów organów centralnych, sędziów i prokuratorów, szefa słowackiej służby wywiadu oraz członków władz słowackiego Banku Centralnego.

Pracami Biura kieruje dyrektor mający do dyspozycji 2 zastępców, z których jeden odpowiada za działalność operacyjną, drugi zaś za dochodzeniową. Na strukturę Biura składa się:

  • Wydział Analiz Strategicznych i Współpracy Międzynarodowej, w skład którego wchodzą Sekcja Współpracy Międzynarodowej oraz Sekcja Koordynacji i Analiz Kryminalnych;
  • wydziały terenowe: Bratysława, Zachód, Centrum, Wschód, w każdym mieście, w których funkcjonuje Sekcja Dochodzeń, Sekcja Operacyjna oraz Sekcja Analiz Kryminalnych;
  • Sekcja Postępowań Specjalnych.

Centrala Biura mieści się w Bratysławie. Jego mottem jest łacińska paremia „Nemo est supra leges” – „Nikt nie jest ponad prawem”. Zatrudnia około 185 funkcjonariuszy.

 

Źródło: http://www.minv.sk

do góry