Nawigacja

Instytucje zaangażowane

Szwajcaria - Urząd ds. Zgłaszania Prania Pieniędzy

 

Opublikowano 20.05.2013

oprac. Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSZ CBA

 

Urząd ds. Zgłaszania Prania Pieniędzy – Szwajcaria (Money Laundering Reporting Office Switzerland  - MROS) jest wydziałem wywiadu skarbowego w ramach Policji Federalnej (Federal Office of Police - fedpol) i stanowi punkt kontaktowy dla innych instytucji finansowych i organów ścigania. MROS jest odpowiedzialny za przyjmowanie i analizę zgłoszeń dotyczących nielegalnych transakcji związanych z praniem pieniędzy, a jeśli to konieczne przekazywanie spraw innym organom.

Inną specjalnością Urzędu jest publikowanie rocznych statystyk na temat kierunków walki z procederem prania pieniędzy, przestępczością zorganizowaną i finansowaniem terroryzmu w Szwajcarii.

MROS jest członkiem Grupy Egmont – międzynarodowej organizacji Komórek Wywiadu Skarbowego (Financial Intelligence Units - FIU), której celem jest tworzenie warunków dla bezpiecznej, szybkiej i dozwolonej prawem wymiany informacji pozwalającej na zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

MROS ma swoją siedzibę w stolicy Szwajcarii Bernie.

Źródło: http://www.assetrecovery.org

 

do góry