Nawigacja

Instytucje zaangażowane

Research Network of Anti-Corruption Agencies

 

Opublikowano 2.02..2010

oprac. Wydział Informacji Antykorupcyjnej DP CBA

 

 

Sieć Badawcza Instytucji Antykorupcyjnych (Research Network of Anti-Corruption Agencies, ANCORAGE-NET) została powołana do życia w następstwie konferencji zorganizowanej przez europejskie instytucje antykorupcyjne, która miała miejsce w maju 2006 roku w Lizbonie. Jest to internetowa platforma, której podstawowym celem jest dostarczanie pełnych i łatwo dostępnych informacji na temat struktury, funkcjonowania i działalności podejmowanej przez instytucje, aby mogły być one wykorzystywane przez analityków i praktyków z dziedziny przeciwdziałania korupcji.

Sieć jest pierwszą próbą stworzenia internetowej bazy danych z najistotniejszymi porównawczymi informacjami na temat krajowych instytucji antykorupcyjnych z Europy oraz innych części świata. Poza podstawowymi informacjami oraz danymi kontaktowymi, portal zawiera także łatwo dostępne dane na temat antykorupcyjnej legislacji krajowej, wiadomości, wyniki badań oraz raporty.

Liczy się, że popularyzacja i upowszechnianie wiedzy na temat instytucji antykorupcyjnych zaowocuje większą świadomością ich istnienia, silniejszym umocowaniem ich działalności w społeczeństwie obywatelskim oraz wdrożeniem do walki z korupcją rozwiązań opartych na wiedzy, innowacyjności i współdziałaniu.

Instytucje te są przedmiotem zainteresowania naukowego platformy z kilku względów. Po pierwsze są ciałami relatywnie nowymi, gdyż najstarsze ma nieco ponad pół wieku, zaś ich liczba stopniowo wzrasta. Ich ustanowienie często jest centralnym punktem w tworzeniu i realizacji krajowych strategii antykorupcyjnych. Ponadto zorientowane są na realizację tylko jednego celu – ich misją jest zwalczanie patologii, jaką jest korupcja, przez co mają wyręczyć tradycyjne instytucje o policyjnych kompetencjach w coraz większej złożoności i skomplikowaniu jej przypadków. Ich zadaniem jest nie tylko ściganie, ale również rozwój potencjału prewencyjnego oraz analitycznego podejścia poprzez prowadzone badania.

Pytania, które sobie postawiono, to: czy instytucje antykorupcyjne staną się trwałym elementem instytucjonalnym na świecie oraz czy ich liczba nadal będzie rosnąć wraz z zapotrzebowaniem na ich ustanowienie, czy nie zaczną stopniowo znikać wraz z przenoszeniem się zainteresowania opinii światowej na inne globalne problemy oraz z odzyskiwaniem zdolności do radzenia sobie z korupcją przez tradycyjne instytucje policyjne. Z tych względów twórcy Sieci uważają za istotne i potrzebne scharakteryzować istotę tych instytucji, ich sposób funkcjonowania oraz udostępnić tą wiedzę szerszej publiczności.

Członkowskie instytucje antykorupcyjne, na zasadzie dobrowolności, zobowiązały się dostarczać i aktualizować ANCORAGE-NET informacje na swój temat. Poziom sformalizowania Sieci utrzymywany jest na minimalnym poziomie, jako że z założenia służyć celom badawczym i nieskrępowanej wymianie informacji, nie zaś być  kolejną międzynarodową instytucją. Z tego też względu brak jest jakiejkolwiek deklaracji założycielskiej czy statutu, projekt najzwyczajniej bazuje na dobrej woli jego uczestników.

Lizbońska konferencja była współorganizowana przez CIES - Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (Centrum Badań i Studiów Socjologicznych) z siedzibą w Lizbonie, dlatego punktem kontaktowym jest adres Centrum.

 

 

ANCORAGE-NET

do góry