Nawigacja

Instytucje zaangażowane

Center for International Private Enterprise (CIPE)


Opublikowano 13.01.2010

oprac. Wydział Informacji Antykorupcyjnej DP CBA

 

Centrum na rzecz Międzynarodowej Przedsiębiorczości Prywatnej - Center for International Private Enterprise (CIPE) stawia sobie za cel wzmacnianie demokracji na świecie poprzez wolnorynkowe reformy i wspieranie prywatnej przedsiębiorczości. Od 1983 roku, kiedy CIPE rozpoczęło swoją działalność, współpracowało z przedsiębiorcami, politykami i dziennikarzami, by budować instytucje społeczeństwa obywatelskiego, istotne z punktu widzenia rozwoju demokracji. Jego głównymi obszarami zainteresowania, których dotyczyły prowadzone programy, są: przeciwdziałanie korupcji, adwokatura, stowarzyszenia przedsiębiorców, ład korporacyjny, rządy demokratyczne, dostęp do informacji, prawo własności oraz prawa kobiet i młodzieży.

CIPE jest organizacją typu non-profit założoną przez Izbę Gospodarczą Stanów Zjednoczonych. Wychodząc z założenia, że postęp można osiągnąć dzięki liberalizacji tak politycznej, jak i gospodarczej oraz, że możliwość przeprowadzenia gospodarczych i politycznych reform jest współzależna, współdziała ona ze stowarzyszeniami przedsiębiorców, instytutami badawczymi i innymi organizacjami pozarządowymi z państw, które dążą do rozwoju, a zarazem zachodzi u nich możliwość przeprowadzania reform. By wesprzeć te dążenia Centrum udziela wsparcia przy zarządzaniu, służy własnym doświadczeniem oraz pomocą finansową dla lokalnych instytucji tak, by umożliwić im osiągnięcie własnych celów rozwojowych. Doświadczenie zdobyte przy współpracy służy następnie do pomyślnego wdrażania programów w innych regionach, w państwach znajdujących się w różnych stadiach demokratycznych przemian.

Dla rozwoju i poprawnej działalności państwa demokratycznego organizowane cyklicznie wolne wybory, wolność słowa wyrażona w niezależnych mediach oraz prawne zagwarantowanie praw człowieka, aczkolwiek są jej niezbędnymi elementami, nie wystarczą. Potrzebne jest jeszcze umożliwienie społeczeństwu, w okresach pomiędzy wyborami, wnoszenie własnego wkładu w proces funkcjonowania państwa. Równie potrzebny jest sprawnie funkcjonujący sektor prywatny, będący zdolnym i chętnym do udziału w procesach politycznych zewnętrznym komentatorem. Dlatego też Centrum przeświadczone jest, że instytucje wolnorynkowe oraz demokratyczne są niejako dwiema stronami tej samej monety i należy je budować równolegle. W środowisku niedemokratycznym reformy gospodarcze mają dużo mniejsze szanse na powodzenie, z drugiej strony, bez wolnego rynku instytucje demokratyczne pozostaną słabe.

CIPE działa na 4 główne sposoby: poprzez programy grantowe na potrzeby wsparcia oddolnych inicjatyw w państwach rozwijających się, konkursy na strategie komunikacyjne, programy podnoszenia zdolności do działania oraz wsparcie techniczne za pośrednictwem oddziałów terenowych. Inicjatywy Centrum podchodzą do zjawiska korupcji zarówno od strony podaży (podmiotów chcących wręczyć łapówkę), jak i popytu (podmiotów żądających łapówki). Z popytem organizacja chce walczyć poprzez reformowanie niejednoznacznych przepisów umożliwiających zaistnienie sytuacji korupcyjnych, wprowadzanie standardów postępowania w instytucjach rządowych, uczynienie elementem kultury poszanowanie dla rządów prawa oraz zlikwidowanie urzędniczej uznaniowości. Podaż to akceptacja korupcji w sektorze prywatnym, z którą walczy się w Centrum głównie poprzez ustanowienie odpowiednich standardów korporacyjnych.

Jednym z programów prowadzonych przez Centrum jest program przeciwdziałania korupcji. Znalazła się ona w polu zainteresowania CIPE, gdyż spowalnia rozwój gospodarczy, zniechęca potencjalnych inwestorów, zwiększa koszta prowadzenia działalności gospodarczej oraz podkopuje autorytet prawa. Tym samym paraliżuje ona wszelki wysiłek włożony w modernizację, zwłaszcza państw rozwijających się.

Centrala CIPE znajduje się w Waszyngtonie, utrzymuje ono jednak 6 oddziałów terenowych na potrzeby nadzorowania poważniejszych programów pomocowych. Znajdują się one w Egipcie, Iraku, Pakistanie, Afganistanie, Rumunii oraz Rosji.

Center for International Private Enterprise

do góry