Nawigacja

Instytucje zaangażowane

International Foundation for Electoral Systems (IFES)

 

Opublikowano 20.05.2009

oprac. Wydział Informacji Antykorupcyjnej DP CBA

International Foundation for Electoral Systems - IFES (Międzynarodowa Fundacja na rzecz Systemów Wyborczych) jest niezależną organizacją pozarządową założoną w 1987 roku, która stawia sobie za cel pomoc państwom demokratycznym. Udzielana ona jest poprzez realizowanie przedsięwzięć w państwie docelowym, czy zastosowanie innowacyjnych rozwiązań. Tą drogą dąży do promowania aktywności obywatelskiej, przejrzystości i odpowiedzialności w polityce i życiu społecznym.

Każdy projekt IFES realizowany jest przy pomocy miejscowych kadr i we współpracy z lokalnymi organizacjami. Metoda ta zapewnia, że fachowa wiedza, którą oferuje, jest dopasowywana i wykorzystywana w zgodzie z miejscową specyfiką, a tym samym odpowiada na potrzeby danego państwa. Tym samym pozwala to na maksymalizację osiąganych efektów oraz utrwalenie korzyści z nich płynących. W zamyśle ma to stworzyć infrastrukturę społeczną do radzenia sobie z powstałymi problemami w sposób kompetentny samodzielnie.

Swoje programy Fundacja realizuje zarówno w dopiero rozwijających się demokracjach, np. w Liberii, jak i w rozwiniętych i ustabilizowanych, np. w Stanach Zjednoczonych. Programy te obejmują takie sfery, jak: rozwój społeczeństwa obywatelskiego, infrastruktury wyborczej, jakość rządzenia oraz rządy prawa.

Program dotyczący poprawy jakości rządzenia skupia się na poprawie przejrzystości i efektywności pracy instytucji rządowych. Dzięki podnoszeniu menadżerskich kwalifikacji, niezależności i profesjonalizmowi kadry urzędniczej ma ona lepiej odpowiadać na potrzeby społeczeństwa. Podejmowane działania obejmują wzmacnianie dialogu pomiędzy rządowymi i pozarządowymi uczestnikami życia społecznego, poprzez wydawanie publikacji i badania, promowanie odpowiedzialności i przejrzystości instytucji szczebla centralnego oraz samorządowego, a także przedsięwzięcia antykorupcyjne.

Siedziba Fundacji mieści się w Waszyngtonie.


International Foundation for Electoral Systems

do góry