Nawigacja

Instytucje zaangażowane

Partnership for Transparency Fund

 

Opublikowano 04.05.2009

oprac. Wydział Informacji Antykorupcyjnej DP CBA

Partnership for Transparency Fund (Fundusz Współpracy na rzecz Przejrzystości) to niezależna organizacja pozarządowa typu non-profit o międzynarodowym zasięgu, działająca w sferze pomocy społeczeństwu obywatelskiemu w skutecznym współuczestnictwie w projektowaniu, implementacji i nadzorowaniu wykonywania krajowych programów przeciwdziałania korupcji. 

Misją Funduszu jest pomoc we włączaniu się organizacji społecznych w konkretne przedsięwzięcia antykorupcyjne w danym okresie tak, aby reprezentowały punkt widzenia niezależny od strony rządowej oraz największych i najbardziej wpływowych instytucji pomocowych. Jego aktywność może mieć trojaki charakter:

  • Finansuje przedsięwzięcia lub projekty zainicjowane przez organizacje społeczne zamierzone na walkę z korupcją. Może wiązać się to z nawiązaniem współpracy z tzw. „partnerami”, czyli specjalistami z konkretnych dziedzin służącymi pomocą przy tworzeniu i wdrażaniu projektów. W przypadku nawiązania współpracy z instytucjami rządowymi udziela on wsparcia organizacji tak, aby jej głos był odpowiednio zaakcentowany,
  • Jeśli organizacje społeczne samodzielnie pracują nad rozwojem specjalnych narzędzi podnoszących ich zdolność udziału w antykorupcyjnych przedsięwzięciach, Fundusz może sponsorować specjalistów, którzy pomogą tą wiedzę rozwinąć i rozbudować,
  • W wyjątkowych okolicznościach może finansowo wspomóc organizację warsztatów, czy seminariów, których celem jest rozwój zdolności do walki z korupcją lub rozbudowa służących temu celowi sieci powiązań.


Pomoc Funduszu nie przekracza dofinansowania w wysokości 35 tysięcy dolarów i ma postać grantu na konkretny projekt lub sfinansowania pomocy eksperckiej. Przeznaczona ona może być na przedsięwzięcia tj. monitoring przetargów publicznych i procesów prywatyzacyjnych, przegląd projektowanego prawa pod kątem walki z korupcją, monitoring działalności państwowych instytucji antykorupcyjnych, czy wzmacnianie przejrzystości finansów publicznych.
 
Organizacja została powołana do życia w 2000 roku. Jednym z jej współzałożycieli jest Peter Eiger, przyszły twórca Transparenty International. Siedzibą Funduszu jest Waszyngton.


Partnership for Transparency Fund

do góry