Nawigacja

Instytucje zaangażowane

BRIBEline – Gospodarczy Rejestr Międzynarodowego Łapownictwa i Wymuszeń (Business Registry for International Bribery and Extortion) jest przedsięwzięciem realizowanym w celu walki z korupcją na arenie międzynarodowej. Www.bribeline.org to adres wielojęzycznej (obecnie dostępnej w 21 językach) strony internetowej przedsięwzięcia, za pośrednictwem której przedsiębiorstwa oraz jednostki indywidualne mają możliwość dokonania bezpiecznego i anonimowego zgłoszenia przypadków korupcji, żądania łapówek i tym samym przyłączenia się do walki z korupcją.

BRIBEline powstała w połowie 2007 roku i  jest inicjatywą TRACE International – stowarzyszenia członkowskiego typu non-profit, które gromadzi zasoby, mające na celu zapewnienie praktycznych i efektywnych antykorupcyjnych rozwiązań dla firm działających na rynku międzynarodowym. Prezesem stowarzyszenia jest Alexandra Wrage. Organizacja stanowi praktyczną i efektywną alternatywę dla coraz bardziej kosztownych i czasochłonnych procedur zgodności. TRACE skupia się na dwóch rodzajach przedsięwzięć: dotyczących pośredników handlowych oraz międzynarodowych przedsiębiorstw. Pojęcie pośrednika handlowego odnosi się do jakiegokolwiek podmiotu trzeciego, który uczestniczy w relacji pomiędzy zleceniodawcą (przedsiębiorstwem międzynarodowym) a klientem (rządowym, bądź komercyjnym). Pośrednikiem handlowym może być agent sprzedaży, przedstawiciel, konsultant, dystrybutor, partner joint-venture, doradca finansowy, pośrednik w handlu nieruchomościami, księgowy, czy prawnik.

Organizacja ułatwia funkcjonowanie przedsiębiorstwom, które w obecnej rzeczywistości nie mogą sobie pozwolić na lekceważenie realiów prowadzenia interesów w coraz bardziej złożonym środowisku zgodności odpowiednich uregulowań. Coraz większa liczba krajów stanowi odpowiednie przepisy antykorupcyjne w celu implementacji międzynarodowych konwencji antykorupcyjnych kryminalizujących łapownictwo zagranicznych urzędników publicznych. Przepisy te stanowią o odpowiedzialności firmy za praktyki korupcyjne, czy też niewłaściwe płatności dokonywane przez pośrednika, jeśli kierownictwo firmy wiedziało lub gdy powinno było wiedzieć o zagrożeniu takimi działaniami. Od firm oczekuje się przejrzystości działań ich pośredników, bez względu na ewentualną presję przedsiębiorstwa, lokalne ustawodawstwo czy zwyczaj.

Przyłączanie się przedsiębiorstw do organizacji ułatwia członkom stowarzyszenia zapoznanie się z wymaganiami, jakie zobowiązani są spełniać w zakresie uregulowań antykorupcyjnych, jednocześnie poświęcając mniej czasu, redukując ryzyko i koszty związane z procedurami zgodności. Przystąpienie do stowarzyszenia zapewnia rzetelne zaplecze w postaci informacji o pośrednikach handlowych; daje przedsiębiorstwom pewność, że ich pośrednicy są zweryfikowani i spełniają odpowiednie standardy.

Istotą funkcjonowania BRIBEline jest gromadzenie danych i informacji o urzędowych i para-urzędowych podmiotach (rządach, organizacjach międzynarodowych, organów bezpieczeństwa, przedsiębiorstwach państwowych) na całym świecie, które uciekają się do żądania łapówek lub sugerują konieczność ich zapłaty. Zbierane informacje publikowane są w skonsolidowanej formie, co poprzez zwiększenie świadomości na temat istniejących w tym obszarze zagrożeń, ma przyczynić się do  sprawniejszego i bardziej efektywnego zarządzania przez firmy czynnikami ryzyka. Gromadzone w ten sposób informacje nie służą podejmowaniu żadnych kroków prawnych lub dochodzeniowych. BRIBEline nie wymaga od osób składających zawiadomienie podawania danych identyfikujących ich tożsamość. Zgłoszenia można więc dokonać zupełnie anonimowo. Ponadto, w zainteresowaniu BRIBEline znajdują się jedynie podmioty przyjmujące łapówki. Nie są natomiast gromadzone dane o osobach, czy podmiotach wręczających, czy też proponujących korzyści majątkowe.

{PODZIEL}


Aby dokonać zgłoszenia korupcji, należy wypełnić ankietę zawierającą kilka krótkich, aczkolwiek zasadniczych pytań. Konieczne jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o to, czy chcemy dokonać zgłoszenia sytuacji, w której funkcjonariusz administracji lub przedstawiciel międzynarodowej lub regionalnej organizacji żądał lub sugerował zapłacenie łapówki; podać rok w którym nastąpiło zdarzenie oraz jego miejsce; charakter i wartość żądanej łapówki oraz rodzaj organu składającego propozycję korupcyjną.

Na podstawie otrzymywanych zgłoszeń tworzone są raporty dotyczące korupcji w poszczególnych krajach. W szczególności raporty te zawierają informacje na temat grup najczęściej żądających łapówek, informacje dotyczące ich wysokości oraz form i częstotliwości żądania łapówek.

Na stronie internetowej BRIBEline dostępne są  między innymi najnowsze raporty dotyczące korupcji w Rosji, Indiach oraz w Chinach.

Siedzibą Trace International, Inc. jest Annapolis w stanie Maryland.


BRIBEline

do góry