Nawigacja

Instytucje zaangażowane

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

 

Opublikowano 9.12.2008

oprac. Wydział Informacji Antykorupcyjnej DP CBA

 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Polsce została założona w 1989 roku. Jej poprzednikiem był Komitet Helsiński w Polsce, pracujący w podziemiu od 1982 roku. Po zmianie ustroju politycznego w Polsce członkowie Komitetu postanowili stworzyć niezależny instytut zajmujący się edukacją i badaniami w zakresie praw człowieka. Aktualnie Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest w Europie jedną z najbardziej doświadczonych i profesjonalnie działających organizacji pozarządowych, zajmujących się prawami człowieka.

Fundusze na swą działalność Fundacja pozyskuje od dużych fundacji, (np. Ford Foundation, Open Society Institute,  Fundacja im. Stefana Batorego, German Marshall Fund, Friedrich Naumann Stiftung, Freedom House), od współpracujących z nią organizacji pozarządowych, od instytucji międzynarodowych oraz od sponsorów prywatnych.  Helsińska Fundacja Praw Człowieka realizuje wspólne działania z wieloma międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami.

Fundacja  doradza w zakresie problemów dotyczących naruszeń praw osobistych i politycznych oraz realizacji programów edukacyjnych, zarówno organizacjom pozarządowym, jak i instytucjom państwowym.

Utrzymuje także stały kontakt z absolwentami prowadzonej przez siebie Szkoły Praw Człowieka. Wielu z nich współpracuje w charakterze wolontariuszy przy wyjaśnianiu konkretnych spraw prowadzonych przez Fundację (obserwacja procesów sądowych, wizyty w więzieniach i aresztach śledczych) oraz bierze udział w przeprowadzanych działaniach monitoringowych. W codziennej pracy Fundacji pomaga ponad 20 wolontariuszy, a stale współpracuje z nią wielu prawników (uczonych i praktyków) oraz pracowników naukowych innych dyscyplin (socjologia, psychologia, historia itp.).

 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

do góry