Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Czy wiesz, że

Koncept dobrego rządzenia wg Lorenzettiego

Dobre rządy (good governance) jest terminem używanym w literaturze do opisania funkcjonowania instytucji publicznych kierujących sprawami obywateli. Dziś instytucje te administrują środkami publicznymi, mając na względzie realizację praw człowieka. Jednak koncept dobrego rządzenia znany był już 1400 lat temu np. w spuściźnie chińskiego władcy T’ai-tsunga, którego panowanie określa się jako „Erę dobrych rządów”.

W Europie, siedem wieków temu do debaty nad metodami rządzenia obok filozofa św. Tomasza z Akwinu i obrońcy pokoju Marsyliusza z Padwy, dołączył malarz Ambrozjo Lorenzetti. Jego wkład miał formę cyklu fresków w Palazzo Publico w Sienie.

Zlecenie na wykonanie prac Ambrozzio otrzymał od rządzącej miastem oligarchii zwanej reżimem Dziewięciu (Noveschi), który miał wpływ na każdy aspekt życia Sieny, począwszy od układu ulic po projekty pomników rozmieszczonych w mieście.

Malowidła ścienne znajdują się na trzech ścianach Sali Dziewięciu sieneńskiego ratusza - Dobry Rząd na ścianie wschodniej, Zły Rząd na ścianie zachodniej, Miasto Dobra na północy. Na ścianie południowej znajduje się okno z widokiem na Sienę.

Przedstawienie dobrego i złego sposobu rządzenia odbyło poprzez figury władców reprezentujących wartości, których rządzący powinni lub nie powinni posiadać, a następnie efektu danego stylu rządzenia na społeczeństwo.

Dobry władca reprezentuje Odwagę, Sprawiedliwość, Wspaniałomyślność, Pokój, Rozwagę i Umiar. Takiego władcę na freskach Lorenzettiego otaczają żyjący w harmonii obywatele: rzemieślnicy, kupcy, możni, radujący się tancerze, pięknie ubrane kobiety i rolnicy zbierający plony.

Z drugiej strony, zły rząd uosabiany jest przez Chciwość, Okrucieństwo, Próżność, miasto znajduje się pod rządami wojska, a wsie spustoszone są przez armię.

Dziś przyjmuje się, że na dobre rządy składają się:

ludzie- wykorzystujący swoje zdolności na rzecz rządu,

procedury – tworzenie właściwych ram prawa i procedur oraz codzienne administrowanie tym systemem,

odpowiedzialność – do której pociąga się osoby za wypełnianie swojej roli w strukturach władzy,

skuteczność – osiąganie celów i wyznaczanie obszarów, na których organizacje publiczne mogą je spełniać,

standardy – wytyczne życia publicznego.Źródła: Visions of politics aut. Quentin Skinder, cz II., Virtues of Renaissance; A medieval Italian commune: Siena under the Nine, 1287-1355, aut. William M. Bowsky, wyd. University of California Press; centeringtheeagle.wordpress.co; sitiunesco.i; evergreen.loyola.edu; publications.parliament.uk House of Commons Public Administration Selekt Committee Good Government Eighth Report of Session 2008–09.

do góry