Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Szwajcaria. Raport o praniu pieniędzy

Berno. Według raportu opublikowanego 14 maja br. przez Federalny Urząd ds. Zgłaszania Prania Pieniędzy (MROS), w 2012 roku przyjęto 1585 zgłoszeń dotyczących nielegalnych transakcji, których łączna wartość przekroczyła 3 miliardy franków szwajcarskich (CHF), z czego 1,44 miliarda było związanych tylko z sześcioma zgłoszeniami. Trzy z nich dotyczyły sprzeniewierzenia publicznych funduszy, dwa - fałszerstwa dokumentów i jeden - azjatyckiej organizacji przestępczej.

Większość doniesień otrzymano z sektora bankowego - 66 procent zgłoszeń, a z rynku usług płatniczych – 23 procent. W 2012 roku co trzecie przestępstwo dotyczyło oszustwa. Piętnaście przypadków (wzrost o 1/3 w stosunku do roku 2011) dotyczyło finansowania terroryzmu, a łączna kwota związana z tą działalnością sięgała 7,47 miliona CHF (w 2011 roku – 150 tysięcy CHF). Na tak duży wzrost w stosunku do roku poprzedniego miała wpływ jedna tylko sprawa, w której kwota nielegalnych środków sięgała 7,45 miliona CHF.


86 procent spraw zostało przekazanych prokuraturze. W ciągu 10 lat do prokuratury wpłynęło 8251 zgłoszeń, jednak tylko 7 procent z nich skutkowało wniesieniem aktu oskarżenia. Ponad 40 procent spraw nadal jest w toku – podaje portal Swissinfo.ch.

Federalny Urząd ds. Zgłaszania Prania Pieniędzy (MROS) w Biurze Policji jest centralnym organem pełniącym rolę punktu zbiorczego, analizy i przekazywania informacji między instytucjami finansowymi a organami ochrony prawa. MROS publikuje również statystyki odnoszące się do zwalczania tego typu przestępstw. Pomimo nadania statusu odrębnego wydziału Policji, jest on jednostką administracyjną z określonymi zadaniami.

Zobacz Raport MROS za 2012 rokŹródła:
http://news.yahoo.com/swiss-1-500-money-laundering-cases-last-135634236.html
http://www.globalpost.com/dispatch/news/the-canadian-press/130514/swiss-say-terror-financing-reports-jumped-2012-amid-suspecte
http://www.fedpol.admin.ch/content/fedpol/en/home/dokumentation/medieninformationen/2013/2013-05-14.html

 

 

do góry