Nawigacja

Raporty sytuacyjne

NIK w Zarządzie INTOSAI

NIK wejdzie w skład Zarządu INTOSAI - Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. To dla Izby wyróżnienie i jednocześnie szansa, by pomóc w promocji niezależnej kontroli państwowej, upowszechniać zasadę gospodarności w sektorze publicznym oraz przyczyniać się do demokratyzacji świata.

Zarząd Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli EUROSAI podjął decyzję, że NIK będzie reprezentował EUROSAI w Zarządzie Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli INTOSAI. Kadencja NIK rozpocznie się w przyszłym roku i potrwa 6 lat.


INTOSAI jest samorządną i apolityczną organizacją, która powstała, by wspierać swoich członków w kontroli sektora publicznego. W tym celu opracowuje standardy i wytyczne, organizuje konferencje i fora wymiany doświadczeń. Promując niezależność instytucji kontroli państwowej, przyczynia się do krzewienia na świecie idei demokracji i gospodarności. Przedstawiciele INTOSAI podkreślają, że bez w pełni niezależnego od rządu organu kontroli nie ma w pełni demokratycznego państwa.

Decyzja o wejściu NIK do Zarządu tej organizacji jest wyróżnieniem dla Izby i otwiera przed nią nowe możliwości. Izba będzie miała większy wpływ na politykę prowadzoną przez INTOSAI, w tym na promocję niezależnej kontroli państwowej na świecie, kształtowanie jej wizerunku oraz krzewienie w poszczególnych państwach zasad demokracji.

INTOSAI powstał w 1953 roku. Obecnie skupia 188 najwyższych organów kontroli. Zarząd INTOSAI składa się z  członków, reprezentujących siedem regionalnych organizacji: AFROSAI, ARABOSAI, ASOSAI, CAROSAI, EUROSAI, OLACEFS, PASAI. Polska zastąpi w Zarządzie Wielką Brytanię.Jacek Jezierski, Prezes NIK:

W roku 2011, kiedy Polska zaczynała swoją Prezydencję w UE Najwyższa Izba Kontroli kończyła przewodniczenie Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli - EUROSAI. Trzyletnie przewodnictwo zostało ocenione przez kraje członkowskie na tyle wysoko, że NIK została wybrana jako przedstawiciel EUROSAI do zarządu Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli - INTOSAI. Niedawno dotarła do nas kolejna informacja świadcząca o międzynarodowym uznaniu dla polskiej Najwyższej Izby Kontroli. Zostaliśmy wybrani na audytora zewnętrznego Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych - CERN. NIK zbada, jak wydawano pieniądze na badania, które doprowadziły do jednego z najważniejszych odkryć w ostatnich latach - potwierdzenia istnienia bozonu Higgsa.

Źródło: nik.gov.pl

 

Zobacz artykuł na stronie NIK

 

 

 

 

do góry