Nawigacja

Raporty sytuacyjne

NIK o budżecie KRRiT

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie budżetu przez KRRiT. Kontrolerzy, badając zaległości w należnościach budżetowych mieli jednak zastrzeżenie do sposobu w jaki KRRiT podejmuje decyzje o rozłożeniu na raty (czyli zmniejszaniu wpływów do budżetu państwa) opłat za przyznane koncesje.
NIK nie kwestionuje legalności tego rodzaju poczynań KRRiT - są one zgodne z prawem. Izba zwraca jednak uwagę, że w uzasadnieniu decyzji Rada powinna  wskazać konkretne przesłanki, które świadczą o tym, że rozłożenie na raty opłat za koncesję jest ważnym interesem publicznym.  Wśród podmiotów, którym KRRiT rozłożyła na raty opłaty za koncesję są m.in. niektórzy nadawcy z pierwszego multipleksu (MUX-1).

Źródło: nik.gov.pl

Zobacz artykuł na stronie NIK

do góry