Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Najwięcej skarg na działalność urzędów

Sygnały dotyczące nieprawidłowej działalności organów i urzędów administracji publicznej zdominowały korespondencję skargową przesyłaną do NIK w 2010 roku. W ciągu dwóch lat liczba skarg na pracę urzędów wzrosła o jedną piątą.

Spośród 5 tys. skarg, przesłanych do NIK w 2010 r., aż 1775 to uwagi dotyczące działalności urzędów, głównie samorządowych. Prawie połowa zawiadomień dotyczyła sfery budownictwa, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Mieszkańcy wskazywali na nieprawidłowości w pracy organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej. Wymieniano naruszenia przepisów prawa budowlanego i procedur administracyjnych, brak nadzoru nad inwestycjami, a także tolerowanie samowoli budowlanych. Skarżono się na przewlekłe wydawanie decyzji przez urzędników.


Skarżący wskazywali także na nieprawidłowości w obszarze zamówień publicznych. Sygnalizowano naruszenie prawa m.in. przy zakupach sprzętu badawczego, uzbrojenia, pojazdów specjalistycznych dla leśnictwa i służb ratunkowych, usług informatycznych, sprzedaży nieruchomości oraz budowy obiektów związanych z EURO 2012.   

Wiele z sygnałów przekazanych do NIK dotyczyło nieporadności urzędów w sytuacji wystąpienia powodzi. W ocenie poszkodowanych struktury rządowe i samorządowe państwa nie były przygotowane do sprawnego działania w warunkach klęski żywiołowej. Surowo oceniono działania administracji przed powodzią, w jej trakcie, a także podczas usuwania jej skutków.

Na co jeszcze skarżyli się do NIK Polacy? Drugi pod względem liczby zawiadomień obszar to nadużycia gospodarcze i finansowe oraz marnotrawienie mienia społecznego. Warto dodać, że w latach 2006 - 2008 właśnie ta problematyka była przedmiotem największej ilości sygnałów od obywateli.

 

Źródło: NIK.gov.pl

Zobacz artykuł na stronie Naji)wyższej Izby Kontroli


 

 

do góry