Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Realizacja obietnic wyborczych 2010

W dniu 13 października 2010 roku Antykorupcyjna Koalicja Organizacji Pozarządowych (AKOP) opublikowała III roczny raport oceniający stan realizacji obietnic wyborczych. Dokument dotyczy obietnic złożonych przez partie polityczne z zakresu przeciwdziałania korupcji w toku kampanii przed wyborami parlamentarnymi z 2007 roku.

Raport prezentuje kolejno antykorupcyjne obietnice poszczególnych partii, a następnie ocenia stan ich realizacji. W podsumowaniu dotyczącym Platformy Obywatelskiej przeczytać można, że spełnieniu uległa jedna obietnica wyborcza, poza którą nie wprowadzono żadnych istotnych uregulowań z zakresu walki z korupcją. Nawet na polu akcentowanej przez PO prewencji i profilaktyki nie można doszukać się żadnych znaczących zmian. W przypadku Polskiego Stronnictwa Ludowego również uznano, że zrealizowało ono jeden swój postulat. Nie mniej podkreślono, że w sferze antykorupcyjnej nie wykorzystuje ono wystarczająco swojej pozycji, jako partii współrządzącej. Podobnie jak w poprzednich edycjach raportu, u Prawa i Sprawiedliwości stwierdzono niewspółmierność podejmowanych działań i inicjatyw do skali złożonych w toku kampanii obietnic. Zdaniem autorów bierności tej nie usprawiedliwia ograniczenie pola manewru wynikające z pozostawania partii tej w opozycji. Sojusz Lewicy Demokratycznej, który do wyborów szedł pod szyldem koalicji Lewica i Demokraci również surowo oceniono, uznano bowiem, że nie przedstawił on zapowiadanych projektów ustaw i nie wykazał się zeszłoroczną inicjatywą.

Pliki do pobrania

do góry