Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Polscy przedsiębiorcy przeciw korupcji

W 2008 roku Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym opublikował pracę zbiorową pod redakcją Pana Mieczysława Bąka i Pana Przemysława Kulawczuka pt. „Polscy przedsiębiorcy przeciw korupcji. Mechanizmy antykorupcyjne w praktyce przedsiębiorstw”.

Opracowanie zajmuje się korupcją na styku państwo – prywatny biznes, przede wszystkim zaś za cel stawia sobie pomoc przedsiębiorstwom i przedsiębiorcom, w sytuacji korupcyjnej. W tym celu w kolejnych rozdziałach autorzy  definiują korupcję jako taką oraz wskazują główne obszary jej występowania, następnie dokonują charakterystyki konkretnych przypadków patologii, z którymi stykają się przedsiębiorstwa i generowanych przez nie kosztów, by w ostatnim rozdziale zaprezentować mechanizmy i polityki antykorupcyjne, funkcjonujące w poddanych badaniu firmach.

W zamyśle upowszechnienie wiedzy na temat zjawiska korupcji i zagrożenia, jakie ono stanowi oraz najlepszych metod zapobiegania i radzenia sobie z nim, ma być przyczynkiem do oddolnego przeciwstawienia się korupcji, wychodząc tym samym naprzeciw inicjatywom państwa.

 

Pliki do pobrania

do góry