Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Subwencje z budżetu państwa dla partii politycznych

Przygotowany pod redakcją Pana Jarosława Zbieranka raport „Subwencje z budżetu państwa dla partii politycznych. Jawność i kontrola” powstał jako podsumowanie badań projektu „Transparentność finansów partii politycznych”, realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.

Dokument jest pokłosiem wprowadzenia w 2001 roku przepisów o finansowaniu partii politycznych z budżetu państwa. Wobec zaistniałej sytuacji, potrzebnym stało się bliższe przyjrzenie się gospodarowaniu środkami publicznymi, przekazywanymi w formie subwencji.

Raport składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym omawiane są podstawowe uregulowania prawne, dotyczące otrzymywanych przez partie subwencji z budżetu państwa wraz z przekazanymi partiom kwotami. Rozdział drugi skupia się na statusie tychże subwencji, zaś trzeci  - poświęcono poszczególnym instytucjom państwowym nadzorującym partyjne finanse. Kolejny rozdział omawia społeczny monitoring i kontrolę partyjnych finansów. W rozdziale piątym scharakteryzowane zostały obowiązujące w partiach mechanizmy zarządzania środkami finansowymi, pochodzącymi z subwencji budżetowych. Ostatni, szósty rozdział zawiera propozycje zmian prawnych, ukierunkowanych na zwiększenie przejrzystości w systemie finansowania partii politycznych.

 

 

 

 

Pliki do pobrania

do góry