Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Londyn sprawdził politykę antykorupcyjną banków

Po opublikowaniu raportu na temat polityki zapobiegania praniu pieniędzy w brytyjskich bankach, „The Telegraph” alarmuje, że ich niedostosowanie może naruszyć pozycję Londynu jako centrum finansowego.

Od września 2012 do lutego 2013 Urząd ds. Postępowania Finansowego (Financial Conduct Authority - FCA)  analizował procedury oraz kompetencje personelu 17 banków działających na rynku brytyjskim, w tym największych banków Wielkiej Brytanii, 5 banków międzynarodowych, banków inwestycyjnych oraz banków z siedzibą poza granicami kraju. Poniżej podano główne wnioski wynikające z kontroli.

  • Większość z banków, w tym główne instytucje UK, nie posiadało wystarczających rozwiązań zmniejszających ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu z wykorzystaniem transakcji transakcje handlowych wykonywanych za ich pośrednictwem.
  • Tylko pięć z badanych instytucji miało efektywne procedury kontrolne pozwalające stwierdzić, że nie uczestniczą w transakcjach z podejrzanymi podmiotami.
  • Niewiele instytucji dokonywało szczególnej oceny ryzyka prania pieniędzy.
  • Niektóre z banków nie wprowadziły odpowiednich procedur kontrolnych w celu identyfikowania podejrzanych transakcji.
  • W większości kontrolowanych instytucji personel obsługujący transakcje nie wykorzystywał we właściwy sposób informacji o kliencie otrzymanych od instytucji współpracujących lub zespołów sprzedaży.
  • W wielu bankach, zwłaszcza mniejszych, personel nie przechodził właściwego szkolenia odnośnie przestępstw finansowych.
  • Personel kontrolowanych banków w niewystarczającym stopniu wysyłał odpowiednie zapytania w związku z przestępstwami finansowymi, ani nie zgłaszał podejrzanych transakcji.

Zobacz raport FCAŹródła:

http://www.fca.org.uk/news/tr13-03-banks-control-of-financial-crime-risks-in-trade-finance

http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/10153728/Major-banks-still-vulnerable-to-money-laundering-says-top-regulator.html

 

 

do góry