Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Podnosząc poprzeczkę

Brytyjski oddział Tranparency International opublikował raport na temat dobrych praktyk w przemyśle zbrojeniowym pt. „Podnosząc poprzeczkę” (Raising the Bar).

Raport jest wynikiem prac ekspertów TI w ramach programu poświęconego sferze obronności i bezpieczeństwa. Oparty jest on o dane zgromadzone na potrzeby badania analizującego stopień gotowości na zagrożenia korupcyjne czołowych 129 firm zbrojeniowych.


Jak napisano we wstępie do raportu, jego celem jest pomoc w podnoszeniu standardów antykorupcyjnych w światowym sektorze bezpieczeństwa poprzez upowszechnianie dobrych praktyk.

Autorzy raportu podzielili przytaczane wzory i przykłady na 7 obszarów działalności, które mają wpływ na wizerunek firmy jako zabezpieczonej przed korupcją i zdolnej do podjęcia adekwatnych działań w przypadku jej zaistnienia. Przede wszystkim firmom zalecono przejrzystość i otwartość w informowaniu o podejmowanych inicjatywach antykorupcyjnych. Podkreślono również wagę, jaką ma przykład płynący z góry w postaci otwartego opowiedzenia się naczelnego kierownictwa przeciwko korupcyjnym praktykom, zarówno na forum podmiotu, jak i poza nim. Nie mniej istotna okazała się potrzeba dokonywania okresowej ewaluacji wdrożonych rozwiązań antykorupcyjnych pod kątem ich skuteczności i konieczności zmian. Po czwarte zaznaczono potrzebę przeprowadzania analiz ryzyka korupcyjnego jako fundamentu dla późniejszych działań prewencyjnych. Raport wskazuje również na istotę podejmowania tematyki antykorupcyjnej w relacjach z podmiotami trzecimi, tj. podwykonawcami, przedstawicielami handlowymi czy pośrednikami. Jako kolejny wyróżnik przedsiębiorstw przygotowanych na zagrożenia korupcyjne podano odpowiednie szkolenia dla personelu. Na koniec wyróżniono wprowadzenie odpowiednich uwarunkowań dla działalności demaskatorskiej pracowników oraz należytej dalszej analizy uzyskanych tą drogą informacji.

Jak argumentują autorzy, przedsiębiorstwa zbrojeniowe zawierają kontrakty z rządami, zaś podejmujący decyzje politycy (przynajmniej w państwach demokratycznych), muszą się z nich rozliczyć przed opinią publiczną, zwłaszcza w przypadku skandalu korupcyjnego. Dlatego lepiej dla koncernów, jeśli mają opinię dobrze zarządzanych i odpornych na korupcyjne pokusy, daje to bowiem większą gwarancję, że przekazane im środki budżetowe zostaną należycie spożytkowane, co nie jest bez znaczenia dla społeczeństwa i patrzących rządzącym na ręce mediów.Źródło: www.ti-defence.org

 

 

Pliki do pobrania

do góry