Nawigacja

Badania opinii społecznej

Europejskie Badanie Nadużyć Gospodarczych 2011

W maju 2011 roku firma doradcza Ernst & Young przygotowała kolejną edycję Europejskiego Badania Nadużyć Gospodarczych. W dniu 23 maja Ernst & Young Polska zaprezentował podsumowanie wyników badania dla naszego kraju.

Celem badania było ukazanie, jak w opinii pracowników europejskich firm, w warunkach kryzysu i powolnego z niego wychodzenia, przedsiębiorstwa radzą sobie z korupcyjnymi pokusami.

Wśród badanych Europejczyków 62 procent z nich uznało przekupstwo i inne praktyki korupcyjne za powszechne w działalności gospodarczej w swoim kraju, zaś 40 procent było zdania, że spowolnienie gospodarcze spowodowało nasilenie się zjawisk korupcyjnych. Jednakże tylko (a może aż) w 16 procent przypadków w ostatnich 2 latach firmy miały dopuścić się poważnych nadużyć lub korupcji, 19 procent ankietowanych wyraziło akceptację dla wręczania prezentów a 17 procent - dla wręczania pieniędzy w celu zdobycia lub utrzymania kontraktu/klienta.

Jeśli chodzi o działania antykorupcyjne podejmowane przez przedsiębiorstwa, to 56 procent respondentów przyznało, że ich pracodawca posiada politykę antykorupcyjną oraz kodeks etyczny. Gorzej jest natomiast ze szkoleniami antykorupcyjnymi dla pracowników, bo tylko 38 procent badanych wskazało, że w ich firmach one funkcjonują, a tylko co piąty kiedykolwiek brał w nich udział.

53 procent ankietowanych uznało, że przyczyną nieskuteczności walki z korupcją jest skala rozpowszechnienia korupcji. Natomiast 42 procent było zdania, że organy ścigania starają się walczyć ze zjawiskiem, jednak są w tym nieskuteczne. Remedium na powyższe miałaby być w przyszłości zwiększona kontrola państwa nad sferą działalności biznesowej, jak zadeklarowało ponad trzy czwarte ankietowanych (77 procent).

Zobacz raport z badania

W przypadku osób badanych z Polski gorzej rysuje się opinia o skali rozpowszechnienia korupcji, bo aż 74 procent ankietowanych uznało zjawisko za powszechne. Jednocześnie mniej niż średnia europejska, bo 33 procent, zauważyło wzrost praktyk korupcyjnych. W 19 procent polskich firm miało dojść do nadużyć w ostatnich 2 latach, co plasuje nasz kraj na 7 miejscu od końca, jednakże warto zauważyć, iż od średniej europejskiej dzielą nas tylko 3 punkty procentowe. Ewenementem w tej kwestii jest Słowacja, gdzie nadużycia zadeklarowało jedynie 5 procent badanych.

Gorzej przedsiębiorstwa działające na terenie Polski wypadają na tle Europy w dziedzinie narzędzi do walki z korupcją: poniżej połowa firm posiada politykę antykorupcyjną i kodeks etyczny, słabo funkcjonują również szkolenia antykorupcyjne (26 procent badanych jest świadoma ich istnienia, a 18 procent w nich uczestniczyło), natomiast czterech na dziesięciu ankietowanych wie, że pracodawca przewidział kary za zachowania korupcyjne.

Polscy respondenci dużo mocniej podkreślają ogólną diagnozę odnośnie skuteczności walki z korupcją i organów ścigania: 61 procent  uznało łapówkarstwo za tak rozprzestrzenione, że rzutuje to na możliwości walki z nim, a 56 procent było zdania, że instytucje państwowe próbują z nim walczyć, ale są nieskuteczne.

Badanie przeprowadzono pomiędzy 4 stycznia a 1 lutego 2011 roku i miało charakter wywiadu telefonicznego, bądź internetowego. Wzięło w nim udział 2365 osób z 25 europejskich krajów. Ankietowani pochodzili z kadry kierowniczej lub grona szeregowych pracowników spośród firm zatrudniających ponad tysiąc pracowników każda, spółek notowanych na giełdzie lub należących do międzynarodowej korporacji. W Polsce w badaniu wzięło udział 108 osób.

Zobacz podsumowanie wyników dotyczące PolskiŹródło:

http://www.ey.com/

 

 

do góry