Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Projekty opieki zdrowotnej hamowane przez łapówkarstwo – EACC (Ethics and Anti-Corruption Commission)

Łapówkarstwo to główne wyzwanie w zamówieniach publicznych i zarządzaniu finansowym projektami w ochronie zdrowia, jak wynika z raportu rocznego Komisji ds. Etyki i Antykorupcji za rok finansowy 2021-2022.

W raporcie stwierdzono, że etap inicjowania projektu przyciągnął najwięcej przypadków łapówkarstwa. Komisja kierowana przez Twaliba Mbaraka we współpracy z Biurem Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości przeprowadziła ocenę korupcji i nieetycznego postępowania w projekcie Kenya HealthCare. Badanie dotyczyło zamówień publicznych i praktyk zarządzania finansowego. Około 45 procent wykonawców zaangażowanych w projekty zdrowotne wskazało, że powszechne jest dla nich dokonywanie nieregularnych płatności lub wręczanie prezentów w celu załatwienia sprawy. W rzeczywistości 30,6% wykonawców wiedziało z góry, co ma być oferowane jako nieregularna płatność lub prezenty. Średnia łapówka płacona w projektach opieki zdrowotnej wyniosła około Sh396,000 (ok. 3000 euro).

Więcej informacji na stronie internetowej STAR.

  • 219 ©ratmaner Photogenica
do góry