Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Inicjatywa "Global Resource for Anti-Corruption Education and Youth Empowerment" (GRACE)

Deklaracja Polityczna, przyjęta podczas Specjalnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego przeciwko korupcji w czerwcu 2021 roku, umieszcza edukację i szkolenia antykorupcyjne w centrum holistycznego i multidyscyplinarnego podejścia do promowania przejrzystości, odpowiedzialności, uczciwości i kultury odrzucenia korupcji jako podstawy zapobiegania i przeciwdziałania korupcji. Uznaje ona rolę, jaką odgrywają młodzi ludzie jako agenci zmian w tworzeniu atmosfery braku tolerancji dla korupcji na wszystkich poziomach społeczeństwa.

Deklaracja upoważnia Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) do zwiększenia świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat zapobiegania i przeciwdziałania korupcji.


Opierając się na sukcesie inicjatyw "Edukacja dla sprawiedliwości" (E4J) i "Akademicki program antykorupcyjny" (ACAD), które zyskały światowe uznanie ze względu na ich wartość dodaną we wspieraniu beneficjentów w państwach członkowskich, UNODC uruchamia inicjatywę "Global Resource for Anti-Corruption Education and Youth Empowerment" (GRACE), aby dalej promować rolę edukacji i wzmocnienia pozycji młodzieży w zapobieganiu i przeciwdziałaniu korupcji.

Inicjatywa GRACE wniesie do społeczności międzynarodowej wiedzę i doświadczenie w pracy z pedagogami, pracownikami naukowymi, młodzieżą i organami antykorupcyjnymi w celu wspierania kultury odrzucania korupcji.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Office on Drugs and Crime.

  • UNODC
do góry