Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Ocena antykorupcyjna STT projektu sieci elektroenergetycznych

Specjalna Służba Śledcza (STT) z własnej inicjatywy przeprowadziła ocenę antykorupcyjną dotyczącą projektu opisu korzystania z sieci elektroenergetycznych, przygotowanego przez ESO i LITGRID (Operatorów) i przekazanego do konsultacji społecznych. Służba wskazała na wadliwą procedurę legislacyjną, w ramach której Operatorzy sami ustalają zasady sporządzania takich opisów. Zwrócono uwagę na to, iż nie jest uregulowany etap zwiększania mocy sieci elektroenergetycznych, nie jest uregulowane wykorzystanie magazynów energii elektrycznej do świadczenia usług dodatkowych, a Operatorzy mogą dowolnie zmieniać warunki przyłączania wytwórców i odbiorców do sieci elektroenergetycznych. Stwierdzono, że proponowane ramy prawne są wadliwe z antykorupcyjnego punktu widzenia, tworząc warunki dla nieprzejrzystej rezerwacji i alokacji mocy oraz zdolności w sieci elektrycznej. Etap zwiększania przepustowości sieci elektrycznej również nie jest w ogóle regulowany. Operatorzy mają również swobodę w zakresie zmiany warunków przyłączenia producentów i odbiorców do sieci elektroenergetycznej.

Wniosek z oceny antykorupcyjnej Specjalnej Służby Śledczej dotyczący projektu opisów korzystania z sieci elektroenergetycznych został przekazany do VERT, Operatorów oraz Ministerstwa Energii Republiki Litewskiej. Projektodawcy mają dwa miesiące na podanie do publicznej wiadomości, w jaki sposób zostały uwzględnione lub mają zostać uwzględnione uwagi i sugestie zgłoszone przez STT.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Siauliu Naujienos.

  • STT
do góry