Nawigacja

2014-2019 Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji

Sprawozdania z realizacji zadań w ramach RPPK w roku 2016

Zgodnie z dyspozycją określoną w § 5 pkt 6 załacznika do uchwały nr 1/2014 Międzyresortowego Zespołu do Spraw Koordynacji i Monitorowania Wdrażania „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019” z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu prac Międzyresortowego Zespołu do Spraw Koordynacji i Monitorowania Wdrażania „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019” Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jako szef grupy roboczej, zobowiązany jest przedłożyć przewodniczącemu Międzyresortowego Zespołu do Spraw Koordynacji i Monitorowania Wdrażania „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019” sprawozdanie z powierzonych mu w ramach programu zadań.

  • Załącznik nr 1 stanowi formularz sprawozdania za rok 2016 z realizacji zadań stałych w ramach RPPK
  • Załacznik nr 2 stanowi formularz sprawozdania za rok 2016 z realizacji zadań RPPK na lata 2014-2019 Centralnego Biura Antykorupcyjnego jako instytucji wiodącej

 

Opublikowano w dniu 29.06.2017 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry