Nawigacja

Retrospekcje

Bank Światowy

Bank Światowy - powołany został do życia w wyniku ustaleń zawartych na konferencji z Breton Woods w lipcu 1944 roku. Swoją działalność rozpoczął 25 czerwca 1946 roku, zaś jego siedziba mieści się w Waszyngtonie. Ideą przyświecającą jego ustanowieniu była chęć odbudowy ze zniszczeń wojennych Japonii i krajów europejskich.

Obecnie Bank Światowy stanowi instytucję pomocową, służącą wsparciem finansowym i eksperckim dla krajów rozwijających się, zaś jego misją jest zwalczanie biedy oraz rozwój infrastruktury.

Bank Światowy jest to popularna nazwa de facto 2 instytucji rozwojowych: Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (IBRD) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (IDA).. Ich członkami, a za razem udziałowcami jest 186 państw. Żadna z tych instytucji nie jest bankiem sensu stricto, sprawują też różne, aczkolwiek uzupełniające się funkcje. Podczas gdy IBRD koncentruje się na walce z biedą w średnio rozwiniętych krajach, IDA świadczy pomoc państwom najbiedniejszym.

Świadczone wsparcie polega na oferowaniu krajom rozwijającym się długoterminowych, a nisko lub w ogóle nie oprocentowanych pożyczek, bądź kredytów oraz grantów pomocowych na realizację szeregu przedsięwzięć obejmujących inwestycje w edukację, służbę zdrowia, rolnictwo, czy poprawne funkcjonowanie administracji publicznej. Fundusze na udzielanie kredytów na preferencyjnych warunkach pochodzą ze składek od państw członkowskich, spłat przez państwa wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz emisji obligacji.

Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju razem z Międzynarodową Korporacją Finansową, Międzynarodowym Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych i Agencją Wielostronnych Gwarancji Inwestycji tworzą tzw. Grupę Banku Światowego. Razem stanowią one grono wyspecjalizowanych agencji pomocowych ONZ.

Źródła: worldbank.org, wikipedia.org

do góry