Nawigacja

Retrospekcje

Plan antykorupcyjny Banku Światowego

11 kwietnia 2006 roku prezydent Banku Światowego Paul Wolfowitz podczas konferencji w Dżakarcie przedstawił plan antykorupcyjny oparty na trzech filarach.

Pierwszy, realizowany na poziomie kraju, ma bazować na współpracy z ekspertami  w dziedzinie walki z korupcją. Bank Światowy będzie więc wspierał reformy systemu sprawiedliwości, służby cywilnej, mediów, dostępu do informacji i decentralizacji służby publicznej. Drugi filar to współpraca ze społeczeństwem obywatelskim i sektorem prywatnym, a trzeci z zagranicznymi bankami rozwoju i innymi grupami, które działają na rzecz poprawy rządów.

Bank Światowy (World Bank) jest instytucją zapewniającą finansową i techniczną pomoc krajom rozwijającym się. Nie jest on jednak bankiem w potocznym znaczeniu, a organizmem złożonym z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (International Bank for Reconstruction and Development - IBRD) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju (International Development Association - IDA).

Bank Światowy zajmuje się wspieraniem długofalowego wzrostu gospodarczego i zmniejszaniem ubóstwa w krajach rozwijających się. Pomoc ta jest realizowana poprzez dotacje, niskooprocentowane lub nieoprocentowane pożyczki, a także pomoc techniczną, które to instrumenty są wykorzystywane w walce z ubóstwem, wspierają rozwój edukacji, ochronę środowiska, rozbudowę infrastruktury czy ochronę zdrowia.

Istnieją ponad 63 tysiące sponsorowanych projektów rozwoju na świecie. Każdy z nich ma określone procedury i wymagania gwarantujące, że pomoc dotrze do najbardziej potrzebujących.

do góry