Nawigacja

Retrospekcje

Mr Boesky z Wall Street

Ivan Boesky był symbolem Wall Street i najpotężniejszym spekulantem świata finansowego. 18 grudnia 1987 roku został skazany na 3 lata więzienia za nielegalne zarobienie 50 milionów dolarów, co było możliwe dzięki kupieniu poufnych informacji od Dennisa B. Levine’a.

Oskarżycielem w sprawie był późniejszy burmistrz Nowego Jorku Rudolph W. Guliani, który uznał skazanie Boesky’go za największy cios wymierzony w przestępczość białych kołnierzyków. Niemniej inni prawnicy i urzędnicy z Wall Street uważali karę za zbyt łagodną.

Kiedy w 1986 roku Boesky znalazł się na ławie oskarżonych, zdążył zgromadzić 200 milionów dolarów. Jego wizerunek można było znaleźć na okładkach magazynów „Fortune” i „Time” – ostatni raz na dwa tygodnie przed skazaniem. Jednak gdy zainteresowała się nim amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd okazało się, że swój majątek zawdzięcza nielegalnemu uzyskiwaniu informacji na Wall Street. W trakcie procesu wyszło na jaw, że Boesky kupił m.in. za 700 tysięcy dolarów poufne dane od Martina A. Siegel’a. Pozwoliły mu one później zarobić 30 milionów. Wcześniej wielokrotnie udziałowcy nie mogli wyjść z podziwu, że wykazując się świetną intuicją, dokonywał zakupu akcji tuż przed przejęciem firmy, czy łączeniem konkretnych spółek.

Okazało się, że Ivan Boesky był trybikiem w najbardziej rozpowszechnionej machinie korupcyjnej, jaka kiedykolwiek stała się przedmiotem rządowego dochodzenia.

Po ogłoszeniu wyroku Biuro Prokuratora Generalnego Stanów Zjednoczonych wydało oświadczenie:

„Nigdy wcześniej, od czasów uchwalenia w 1933 i 1934 roku ustaw o papierach wartościowych, rząd nie otrzymał tak pouczającej lekcji na temat sposobów łamania przepisów o giełdzie, jak to miało miejsce dzięki sprawie pana Boesky’ego i korupcji na Wall Street”.

Do czasu omawianej sprawy przestępstwa białych kołnierzyków, a przede wszystkim nieuczciwe uzyskiwanie informacji, rzadko bywało ścigane przez prokuratora. Skazanie Boesky’go stało się przełomem, tym bardziej, że podczas śledztwa ujawnił on metody działania nowojorskich finansistów.

Mimo iż Boesky został zwolniony z więzienia po odbyciu 2/3 kary, to ciąży na nim dożywotni zakaz pracy na giełdzie.Źródła: nytimes.com; en.wikipedia.org

do góry