Nawigacja

Retrospekcje

Medyceusze - faktyczni władcy Florencji

Medyceusze władali Florencją od 1434 do 1737 roku. W tym okresie wywierali ogromny wpływ na kulturę i politykę w Europie. Z rodziny tej pochodziło między innymi trzech papieży - Leon X, Klemens VII i Leon XI, królowe - Katarzyna Medycejska i Maria Medycejska oraz kardynałowie.

Już w roku 1240 dali się poznać ze wsparcia finansowego, jakiego udzielili Gwidonowi Guerra. Usługi i transakcje bankierskie stały się później jedną z podstaw potęgi dynastii. Od drugiej połowy XIII wieku Medyceusze pełnili rozmaite urzędy miejskie we Florencji.

3 grudnia 1469 roku zmarł Piero de’Medici. Tego samego dnia rządy objął jego syn Lorenzo - Wawrzyniec Medycejski zw. Wspaniałym (1449-1492), najznamienitszy pośród rodu - polityk, dyplomata, bankier, mecenas sztuki. W jego domu bywali Michał Anioł, Leonardo da Vinci i Botticelli. To pod jego rządami Florencja stała się kolebką Renesansu, który wkrótce miał się rozprzestrzenić po całej Europie.

Panowanie Wawrzyńca we Florencji było wypadkową dezinformacji, zastraszania, korupcji i machinacji wyborczych. Powszechne stało się zawieranie sojuszy i ich zrywanie, zabójstwa politycznych przeciwników, nepotyzm i mimo, iż Florencja formalnie była republiką, dzięki bogactwu i zagranicznym powiązaniom ustrój ten stanowił jedynie przykrywkę dla rzeczywistej formy rządów.

Po wykryciu w 1479 roku spisku rywali Medyceuszy - Pazzich i zwycięstwie nad papieżem Sykstusem IV, Wawrzyniec Wspaniały zawarł porozumienie z Mediolanem i Wenecją. Od roku 1484 mógł dalej wywierać wpływy na kurię rzymską, ponieważ papieżem został jego przyjaciel Innocenty VIII .

Dzięki temu w 1489 roku syn Wawrzyńca w wieku 14 lat otrzymał tytuł kardynalski. W liście do Giovanniego, Wawrzyniec przestrzegał:

"Ty, jak i my wszyscy, którym leży na sercu twoje dobro, powinniśmy dziękować Opatrzności, nie tylko za wszystkie zaszczyty i przywileje, które stały się udziałem naszego rodu, ale w szczególności za to, że spłynęło na nas za twoją przyczyną najwyższe wyróżnienie, jakiego kiedykolwiek doświadczyliśmy. Przywilej tak dużej wagi przypisany jest bardziej okolicznościom, jakie towarzyszyły jego przyznaniu, a także twojemu młodemu wiekowi i naszym wpływom na całym świecie. To, co mógłbym w tej mierze ci zalecić, to byś był wdzięczny Bogu i wziął pod rozwagę, że nie przez twoje zasługi, roztropność i troskę to zdarzenie nastąpiło, ale dzięki Jego łasce, za którą możesz się odwdzięczyć poprzez nabożne, czyste i przykładne życie".

Ponieważ Giovanni pochodził z tak potężnej rodziny, miał niewątpliwie ułatwioną drogę do objęcia Tronu Piotrowego. W 1513 roku został papieżem Leonem X, znanym z tego, że był największym hulaką, jaki kiedykolwiek rządził Kościołem. Jego motto brzmiało: "Skoro Bóg dał nam papiestwo, cieszmy się nim”. Gdy papieska rozrzutność spustoszyła kościelny skarbiec, a on ciągle zapożyczał się po uszy, zaczął sprzedawać co cenniejsze meble, drogocenne kamienie, a nawet posągi z pałacu. Najbardziej zasłynął jednak ze sprzedaży odpustów, z których finansował budowę Bazyliki św. Piotra.

Nepotyzm w rodzinie Medyceuszy był tak rażący, że skłonił Machiavellego (1469-1527), zwolnionego przez Wawrzyńca z publicznego urzędu, do napisania "Księcia"- krótkiego poradnika dla władcy, opisującego przymioty, jakimi ten powinien się legitymować.*


*Tytuł książęcy rodzina Medyceuszy dzierżyła od roku 1532Źródła: scribd.com; polityka.w.polsce.org;fordham.edu; April blood: Florence and the plot against the Medici, aut. Lauro Martines; “Italy. Short History”, aut. Harry Hearder. wyd. Cambridge University Press; elfinspell.com

do góry