Nawigacja

Retrospekcje

Pierwszy w historii impeachment gubernatora

Charles Robinson był pierwszym gubernatorem Kansas i pierwszym gubernatorem Ameryki, wobec którego zastosowano procedurę impeachmentu. Zarzucono mu sprzedaż obligacji państwowych za cenę dużo niższą, niż ich rzeczywista wartość.

Robinson był jednym z ojców założycieli Partii Republikańskiej i gorącym orędownikiem zniesienia niewolnictwa. Był politykiem bardzo popularnym do czasu. Końcem jego kariery okazało się zatwierdzenie sprzedaży akcji stanowych o wartości 150 tysięcy.

14 stycznia 1862 roku powołano Komisję do zbadania oskarżeń o pozbycie się akcji po zaniżonej cenie i narażenie na straty stanowy skarbiec. W zaledwie dwa tygodnie Komisja wydała raport, w którym podano, że stan Kansas wydał akcje na łączną kwotę 189 tysięcy 400 dolarów. Z analizy Komisji wynikało, że na operacjach sprzedaży obligacji mógł on stracić 10 procent tej kwoty, stąd rekomendowała ona, by Robinson wraz z jego gabinetem został usunięty z urzędu. W lutym przedstawiono mu 5 zarzutów, na mocy których wnioskowano o zastosowanie procedury impeachmentu. W ten sposób Robinson stał się pierwszym w historii Stanów Zjednoczonych gubernatorem, wobec którego zastosowano tę instytucję.

Proces gubernatora wraz z członkami jego gabinetu – sekretarzem stanu Johnem W. Robinsonem (bez relacji pokrewieństwa z gubernatorem) i audytorem stanowym Georgem S. Hillyerem rozpoczął się 2 czerwca 1862 roku.

Hillyer zeznał podczas przesłuchań, że zatrudniony przez niego R.S. Stevens, mający zająć się sprzedażą akcji ponosi całkowitą odpowiedzialność za przedsięwzięcie i że to on, a nie gubernator Robinson, był w całości odpowiedzialny za niepowodzenie akcji. Ponieważ Stevens pracował zarówno z Hillyerem, jak i Johnem W. Robinsonem, obaj urzędnicy stracili posady.

Mimo, że gubernator Richard Robinson został oczyszczony z zarzutów, jego polityczna kariera została złamana. 17 września 1862 roku Republikanie podczas konwencji w Topice wybrali Thomasa W. Carneya, przedsiębiorcę handlującego tekstyliami na następcę pierwszego gubernatora Kansas.

Po skandalu, Robinson zajął się palącymi problemami ówczesnych czasów, a więc obroną czarnoskórych mieszkańców Ameryki i prawami kobiet. Stał się również przeciwnikiem niechlubnej ustawy prohibicyjnej.

Źródło: “Political corruption in America: an encyclopedia of scandals, power, and greed”, Autor: Mark Grossman

do góry