Nawigacja

Retrospekcje

Utrudnienia lobbingu

Przez dekady Kongres Stanów Zjednoczonych czterokrotnie zajmował się ustawodawstwem regulującym związki lobbystów z członkami Kongresu. Po raz pierwszy ogólne zasady zawarto w 1946 roku w Legislative Reorganization Act, która to ustawa wymagała, by lobbyści rejestrowali się w niższej (House of Representative) i wyższej izbie (Senate) Kongresu oraz przedstawiali niektóre rachunki i wydatki związane ze swoją aktywnością.

W 1995 roku Kongres przyjął Lobbying Disclosure Act. Techniczne zmiany zostały wprowadzone 1998 roku, gdy Kongres wniósł poprawki do ustawy zaostrzając przepisy o ujawnianiu i przedkładaniu informacji przez lobbystów i firmy lobbingowe.

14 września 2007 roku, prezydent George W. Bush podpisał ustawę zatytułowaną Uczciwe Przywództwo i Otwarte Rządy (Honest Leadership and Open Government Act of 2007 - HLOGA), wnoszącą poprawki do  Lobbying Disclosure Act z 1995 roku.

Ustawa Honest Leadership and Open Government została uchwalona, by wprowadzić większą transparentność w procesie ustawodawczym. Podzielono ją na 7 działów.

Dział 1. Zamykanie obrotowych drzwi* - zawiera przepisy zaostrzające m.in.wywieranie niedozwolonego wpływu na praktyki lub politykę kadrową spółek.

Dział 2. Publiczne i całościowe ujawnianie lobbingu - określa m.in elektoroniczne raporty nt. lobbingu, ograniczenia dotyczące prezentów, czy wycieczek dla kongresmenów i pracowników Kongresu, sponsorowanych przez zarejestrowanych lobbystów. Podnosi też cywilną i karną odpowiedzialność za niewywiązanie się z obowiązków nałożonych przez prawo. Zawiera również informacje na temat elektronicznej bazy danych dla lobbystów działających na rzecz zagranicznych rządów.

Dział 3. Sprawy związane z Izbą Reprezentantów - określa przepisy zakazujące kontaktów zarejestrowanego lobbysty z małżonkiem członka Izby, czy uczestnictwa na przyjęciach sponsorowanych przez lobbystów podczas politycznych konwencji.

Dział 4.  Odpowiedzialność finansowa - wprowadza utratę pensji za naruszenie zaufania publicznego podczas pełnienia obowiązków w Kongresie.

Dział 5. Transparentność i odpowiedzialność Senatu - określa m.in. reformy tzw. revolving door.

Dział 6. Zakaz używania prywatnych samolotów - dotyczy ograniczeń w wykorzystywaniu pieniędzy pochodzących z kampanii na przeloty prywatnymi statkami powietrznymi.

Dział 7. Inne przepisy - zawiera przesłanie, iż każdy przepis dotyczący kongresmenów i pracowników Kongresu obowiązuje również gałąź wykonawczą i sądowniczą. Dział ten określa także odpowiedzialność za świadome fałszowanie lub zaniechanie przedłożenia odnośnych raportów.

Każdy zarejestrowany lobbysta w Ameryce musi zostać poinformowany przez odpowiednią komórkę Kongresu i Senatu o niespełnieniu wymogów związanych z ustawą HLOGA, a po upływie 60 dni o naruszeniach lobbysty lub firmy lobbystycznej informowany jest Prokurator Dystryktu Kolumbii.

Nowatorstwo ustawy z 2007 roku polega na przedstawieniu we wczesnej fazie informacji o sponsorach, wprowadzeniu większej przejrzystości w procesie pozyskiwania funduszy, a także nakłada na senatorów opuszczających urząd dwuletnią karencję przed podjęciem pracy w firmie lobbystycznej.


* revolving door - drzwi obrotowe - termin uknuty na potrzeby określenia roli, jaką w społeczeństwie kapitalistycznym odgrywają politycy i urzędnicy publiczni zatrudnieni jednocześnie w sektorze prywatnym, co często  prowadzi do konfliktu interesówŻródła:clerk.house.gov; fas.org, commoncause.org; glin.gov

do góry