Nawigacja

Retrospekcje

Matki, żony i kochanki

25 sierpnia 2008 roku chińskie władze przedstawiły do dyskusji w Komitecie Stałym Kongresu Ludowego, które jest najwyższym ciałem ustawodawczym, projekt ustawy zaostrzający kary dla małżonków, kochanków i dzieci skorumpowanych urzędników.

Nowe prawo pozwalało, by grupa osób, która korzysta z nielegalnej działalności mogła zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej, co miało zaspokoić poczucie sprawiedliwości społecznej.

Gazeta „China Daily” wskazała, że małżonkowie, dzieci lub osoby, które mają intymne relacje ze skorumpowanym urzędnikiem, mogą być skazani na karę do siedmiu lat więzienia, jeśli zostanie im udowodnione, że odniosły korzyści wynikające z tej znajomości.

Prawie wszyscy wysocy rangą urzędnicy w ministerstwach, których dotyczyły śledztwa prowadzone przez prokuratorów, mieli przynajmniej jeden związek pozamałżeński, a według gazety, większość związanych ze skorumpowanymi urzędnikami osób odnosiło w tych relacjach korzyści majątkowe.

Urzędnicy ci są wówczas bardzo podatni na szantaż. W 2007 roku, jeden z nich zamordował swoją kochankę, podkładając pod jej samochód materiał wybuchowy, po tym, jak był już wykończony jej ciągłym żądaniem pieniędzy.

O projekcie legislacyjnym wypowiedział się Hu Xingdou - profesor ekonomii w Instytucie Technologii w Pekinie, który uważa, że rozwiązanie to uderzy w osoby, aktywnie uczestniczące w nielegalnych transakcjach. Dodał także, iż w sukurs ustawie powinien przyjść obowiązek ujawniania szczegółowego majątku, a także ochrona demaskatorów i prawo do pozwania przez obywatela skorumpowanego urzędnika.

Zapisy ustawy zaostrzyły z 5 do 10 lat więzienia dla osoby, która nie będzie mogła wytłumaczyć się ze zgromadzonego majątku. Takie kary nie satysfakcjonowały dyrektora centrum badawczego Uniwersytetu Tsinghua, Ren Jianminga, według którego wyroki w tych sprawach powinny sięgać 20-30 lat więzienia.

Li Shishi z Departamentu Prawnego Komitetu Stałego powiedział, że łapówki stały się praktyką wśród rodziny i innych osób związanych z urzędnikiem nadużywającym swojej władzy, stąd zasługują oni na surową karę.

Brak odpowiednich zapisów w kodeksie karnym utrudniał karanie osób będących w intymnych relacjach z osobami skazanymi za korupcję. Prawo jednak przewidywało wysokie kary dla osób przyjmujących łapówki. Obecnie, gdy jej wysokość przekroczy 100 tysięcy juanów, osoba może zostać skazana na 10 lat więzienia lub karę śmierci.


Źródła: guardian.co.uk; chinadaily.com.cn

do góry