Nawigacja

Retrospekcje

Gubernator Samary

Konstanty Titow przez wiele lat był gubernatorem i najbardziej znanym przywódcą obwodu samarskiego*. W tym czasie jedni uznali go za reformatora, inni za lokalnego cara.

Organizacja non-profit Open Democracy pisała na swojej stronie, że mieszkańcy tego okręgu wiedzieli, iż w pełnieniu tej funkcji otoczył się znajomymi i rodziną. Wśród osób, które miały wpływ na jego decyzje polityczne znajdował się syn gubernatora Aleksiej, będący jednocześnie prezesem rady nadzorczej największego banku w Samarze oraz szwagierka Elena Szaszarina - minister rozwoju regionu.

Prokuratorzy z Samary 28 grudnia 2004 roku oskarżyli Titowa o nadużycia i przekroczenie uprawnień, a kilka miesięcy później jego zeznania pomogły w przedstawieniu również innym osobom aktu oskarżenia w sprawie nielegalnego wykorzystania 300 milionów rubli w latach 2000-2003. Dziennik "Kommiersant" (Коммерса́нтъ - Przedsiębiorca) podał wówczas, że wraz z gubernatorem aktem oskarżenia objęto dwóch innych urzędników. Wspomniana gazeta powoływała się jednak na osoby, które twierdziły, iż zarzuty mają jedynie wykluczyć Titowa z listy kandydatów w wyborach na gubernatora obwodu.

W dwutygodniowej publikacji "Russian Regional Report" wydanej w lutym 2005 roku przez Ośrodek Studiów nad Bezpieczeństwem z siedzibą w Zurychu i Ośrodek Badań nad Przestępczością Międzynarodową i Korupcją przy Uniwersytecie w Waszyngtonie podano, że długoletni gubernator Samary dał się poznać ze swoich liberalnych poglądów, jak również nierealnej rywalizacji z Władimirem Putinem o fotel prezydenta Rosji w 2000 roku. Śledztwo w sprawie rzekomych nadużyć, w którym głównym celem był Titow, doprowadziło do przeszukania biura gubernatora. Titow wylądował w szpitalu, a doktor zakazał jakichkolwiek wizyt u chorego. Stąd dwukrotnie próby przesłuchania gubernatora spełzły na niczym. Ubocznym skutkiem niedyspozycji Titowa było pierwsze od 13 lat niewygłoszenie przez niego noworocznego orędzia do mieszkańców obwodu.

Większość obserwatorów w Samarze uznało oskarżenia o nielegalne przelanie 300 milionów rubli na rzecz jednej z firm za grę polityczną.

Zarzuty dla Titowa nie przeszkodziły Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego - USAID w wyrażeniu szczególnych podziękowań gubernatorowi Samary za pomoc we wdrażaniu pilotażowego programu "Partnerstwo sektora państwowego i prywatnego przeciw korupcji w Rosji". Titow zaproponował wprowadzenie tej inicjatywy w obwodzie i przez lata udzielał jej wsparcia.

Ów projekt miał za zadanie scalić działania lokalnej administracji, sektora prywatnego, organizacji społecznych i mediów, mając na celu rozwój praktycznych i zespolonych inicjatyw antykorupcyjnych zwiększających transparentność i praworządność.


* Obwód samarski położony jest na południowym wschodzie europejskiej części Rosji

** Russian Regional Report, Zeszyt 10, Nr. 3, 2 lutego 2005


Źródła: opendemocracy.org; russiablog.org; freedomhouse.org; rferl.org; pdf.usaid.gov; Russian Regional Report, Zeszyt 10, Nr. 3, 2 lutego 2005

do góry