Nawigacja

Kodeks Postępowania (Austria BAK)

Unsere werte. unsere wege

Publikacja zagranicznych partnerów Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Za sprawą austriackiego Biura ds. Zapobiegania i Zwalczania Korupcji (Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung) udostępniamy "Unsere werte. unsere wege. Verhaltenskodex des Bundesministeriums für Inneres" czyli kodeks postępowania obowiązujący pracowników tamtejszego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Publikacja dostepna jest w języku niemieckim.

do góry