Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Dobre praktyki

28.11.2011 stop.korupcji@mon.gov.pl

28.11.2011

28.11.2011. W ramach działań prewencyjnych i profilaktycznych oraz wprowadzania polityki przejrzystości, od listopada br. Biuro ds. Procedur Antykorupcyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej uruchomiło specjalne konto: stop.korupcji@mon.gov.pl.

Adres ten ma służyć osobom, którym nieobojętne jest prawidłowe i  transparentne, a przez to sprawne funkcjonowanie struktur resortu obrony narodowej, w tym Sił Zbrojnych RP.

Co należy zgłaszać:
-  nieprawidłowości i nadużycia w ramach działań resortu obrony narodowej;
- działania sprzeczne z literą prawa, mogące prowadzić do powstania szkody w mieniu Skarbu Państwa;
- przypadki nadużywania lub przekraczania uprawnień, defraudacji, nepotyzmu, kumoterstwa, konfliktów interesów;
- niesprawność lub luki prawne w obowiązujących w resorcie obrony procedurach, mogących prowadzić do nadużyć.

Kto może zgłaszać:
- każdy!  w tym żołnierze i pracownicy cywilni wojska, osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne, którym ustawa nadaje zdolność prawną.

Minimalne kroki przed zgłoszeniem?
- próba potwierdzenia, czy zgłaszane informacje są wiarygodne, a wątpliwości uzasadnione;
- wykonanie testu „dobrej wiary”, polegającego na odpowiedzi na pytanie, czy podejmowane działanie ma służyć resortowi obrony narodowej, a przez to jest działaniem słusznym i racjonalnym, a w szczególności nie jest wymierzone jedynie w celu zdyskredytowania poszczególnych osób lub komórek i jednostek.

Podstawowe funkcje i zalety konta internetowego:
- możliwość bezpośredniego zgłaszania nieprawidłowości i nadużyć;
- dyskrecja i anonimowość osób zgłaszających – ochrona zgłaszającego!;
- możliwość wspólnego wypracowania skutecznych rozwiązań;
- możliwość szybkiej reakcji na zaistniałą sytuację;
- możliwość konsultacji z pracownikami Biura oraz specjalistami z różnych dziedzin oraz dalszego procedowania przez nich zgłaszanych spraw.  

Tekst: Szaładziński Marcin, Biuro ds. Procedur Antykorupcyjnych

Źródło: www.mon.gov.pl

Zobacz artykuł na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej

 

do góry